Švédská mentalita

7-8 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Autorem zajímavé knihy Svensk mentalitet (Rabén § Sjogren 1989) je etnolog Ake Daun.

Předkládá čtenářům portrét svého národa, kde vysvětluje různé švédské zvláštnosti a zvyky. Pohlíží na svůj národ s odstupem, ale i s ironií sobě vlastní. Ake Daun vychází nejen z mnoha švédských a mezinárodních průzkumů o švédské mentalitě, nýbrž i z vlastních zkušeností. Autor popisuje průměrného Švéda jako velmi tichého a skromného člověka. Ve společnosti „pravý“ Švéd nevybočuje z průměru.

Jako host na večírku či návštěvě nevybočuje svými názory, chová se způsobně a snaží se vyhnout konfliktům. Nikdy nezapomíná poděkovat. Odpovědí na jeho díky je též další poděkování a tak se dostáváme do nekončícího rituálu.

Pokud nastanou osobní neshody, řeší je Švéd ukončením přátelství s dotyčnou osobou. Z hlediska mezinárodního kontextu je pro tento národ typická vlastnost, stejně jako pro Japonce, snažit se všem vyhovět aniž by si jedinec prosadil vlastní názor.

Vliv Luthera na švédský národ je dosti zřejmý, hledá si vždy zlatou střední cestu, jedná rozumně, spořádaně a odpovědně. S oblibou plánuje svůj život. Pracovní od osobního striktně odděluje.

Nedochvilnost tento severský národ rozčiluje, protože oni jsou pravý opak. Co se týká návštěv, průměrný Švéd se soustřeďuje převážně na vlastní rodinu a dlouholeté přátele, jak tvrdí Ake Daun. Mnoho Švédů se věnuje nějaké spolkové činnosti. Navštěvují přednášky, hrají bingo, zpívají ve sborech a intenzivně se věnují sportu. Nachází v tom jakousi lidskou sounáležitost, aniž by museli navazovat blízké styky. Švédi si potrpí na větší fyzický odstup od jiných lidí, neradi dávají své city najevo, nikdy nezvyšují hlas a neradi gestikulují.

Ake Daun se především zaměřuje na lidskou osamocenost. Líčí Švéda jako samotáře, který si svůj prostor a klid sám vyhledává. Velmi silný vztah má tento národ k přírodě, kde relaxuje a uzavírá se zde každý sám do sebe. Ake Daun vysvětluje ve své knize jejich povahu různými historickými podmínkami, které se hluboce ve švédském lidu zakořenily. Příroda a její ochrana je velmi silné a citlivé téma pro každého seveřana.

Švédsko se v posledních desetiletích značně mění. Vliv přistěhovalců a multikulturní dosah celé Evropy dělá mladou generaci přístupnější a otevřenější všemu novému.

Je na každém z nás jaký vlastní názor si o tomto severském národu uděláme. Každopádně nad vlastní zkušenost není.

(bm)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012