Miroslav Sígl - Kdo byl a je kdo Milnicko – Kralupsko – Neratovicko

7-8 2009 Knihy česky
obálka čísla

Zajímavosti o autorovi a jeho nové knize

Autor (* 25. 9. 1926) se zabývá již od svého mládí dokumentací dat o osobnostech Mělnicka, kde se narodil. Každé heslo, každé jméno a vše, co s tím souvisí, je uloženo v samostatné zakládací desce, kromě toho v paměti počítače. Stejně tak každá obec všech tří samosprávných obvodů má svoji doplňovanou dokumentaci.

Na definitivním znění rukopisu začala práce v roce 2005, kdy se obrátil na obce, kulturní, sportovní a jiné instituce, školy, spolky, církve, politické strany a jednotlivce.

Studoval v archivech, muzeích a knihovnách (viz jejich seznam v závěru knihy), vedl desítky osobních rozhovorů, najezdil stovky kilometrů autem nebo autobusem. Do konce roku 2006 rozeslal v souvislostí s celkovou agendou a upřesňováním konečných dat na tři tisíce e-mailů, napsal stovky dopisů těm, kteří nemají internet, postupně rozšiřoval svoji regionální knihovnu o nové či antikvární knihy a publikace. Několikrát se sešel se svými lektory, spolupracovníky.

Definitivní rukopis (celý soubor) na CD i v tištěné podobě na počítači představuje milión sto tisíc znaků. V encyklopedii má své heslo všech 76 měst a obcí, 1745 jednotlivců, dále je v přehledech uvedeno ještě 1039 ředitelů škol a 282 kronikářů. Kromě toho mnohdy uvnitř některých hesel (zejména hesel rodových) jsou stovky dalších jmen a odkazů. Dá-li si někdo práci, může zjistit, že encyklopedie obsahuje více než 10 000 údajů a dat. K upřesnění názvů obcí a osad posloužil například nový Statistický lexikon obcí.

Podobná komplexní práce vyšla pouze v roce 1892 zásluhou středoškolského profesora Ludvíka Böhma, až dosud vycházely jen jednotlivé monografie a jubilejní publikace včetně memoárů.

V encyklopedii najdeme jména slavných osobností, umělců, spisovatelů, skladatelů a muzikantů vůbec, jsou zde hesla o jednotlivých rytířských a šlechtických rodech (na Mělnicku jich působilo několik set), dále je zastoupeno mnoho pedagogických pracovníků se svou literární a jinou veřejnou činností. Jsou zde jména a hesla lidí z domácího i zahraničního odboje, legionáři, příslušníci Královských leteckých sil RAF ve Velké Británii za II. světové války. Najdeme zde mnoho Sokolů a v souvislosti s tím i jména obětí holocaustu, lidí odsouzených, vězněných a umučených. Velký prostor si zasloužil generál Karel Klapálek nebo Otakar Jaroš.

Jsou zde v minulosti zakazovaní evangeličtí faráři, rovněž většinou věznění a pronásledovaní minulým komunistickým režimem (upozorňuji na jména profesora Jakuba Trojana z Libiše a jeho žáka Jana Palacha ze Všetat, faráře Bradnu z Ledčic).

Autor pátral po podnikatelích a jejich znárodněných a znovu navrácených továrnách – Beníček z Mělnické Vrutice, Horákové z Lužce nad Vltavou, Petrofové ze Mšena. Jejich stručné osudy jsou popsány. V encyklopedii jsou hojně zastoupeni odborníci a představitelé různých povolání, řemesel a zájmových činností, typických pro Mělnicko: vinaři, cukrovarníci, košíkáři, veslaři. Bližší údaje jsou například o mělnickém rodáku Josefu Bulovovi, který nesmírně pomohl T. G. Masarykovi v tzv. hilsneriádě.

Kuriozitou je 90letý Ferdinand Knobloch, světoznámý psychiatr, který musel emigrovat. Podobných slavných emigrantů pochází z Mělnicka velké množství. Autor si dopisuje přes oceán (a zná i osobně) – s vynikajícím vynálezcem automobilového průmyslu Miroslavem Petrželkou, jehož rod pochází z Mělníka. Také byl přinucen k odchodu z naší země.

K účasti na prezentaci knihy byli pozváni mj. operní zpěvák Libor Havlák s dcerou Lýdií, sopranistka Věra Novotná z Kostelce nad Labem, herečka Jitka Čvančarová nebo Ivana Vondrovicová, či multimediální umělkyně z Mělníka Zdeňka Čechová. O všech se v knize píše, stejně tak o sportovcích, z nichž lidé dobře znají Rudu „mlátičku“ Kraje, jachtařku Lenku Šmídovou, judistu Jiřího Knížáka, vytrvalostního běžce Martina Hunčovského, sprintéra Miroslava Tulise, zápasníka Květoslava Regnera ze Všetat nebo vnuka liblického operního pěvce Emila Pollerta – olympionika Lukáše. Kuriozitou je slávistický skanzen Maikoland, který v Libiši vytvořil bývalý železničář Jan Maik. Všichni mají své heslo.

Obdiv si zaslouží současný indolog Josef Fric z Ledčic, jehož multimediální CD o Indii – zemí živých bohů vzbudillo zasloužený zájem.

Nebylo možné se vyhnout i některým negativním osobnostem, například jde o komunistického diktátora z 50. let Bedřicha Šťastného, další bijce z února 1948, jakým byl Jiří Kotrch, Bohdan Pošvic a další, mj. také někteří udavači. V té souvislosti je smutný osud Ing. Václava Zimmermanna z Řepína, kterému se podařilo vynést na světlo jména kolaborantů a zrádců z doby II. světové války. Žel – tento nadějný vlastivědný pracovník, speleolog odešel ve svých 52 letech dobrovolně z tohoto světa.

Autor připomíná, že poděkování si zaslouží všichni spolupracovníci a lektoři, uvedení v závěru encyklopedie, ale také jeho manželka Jiřina, bez jejíhož klidného zázemí a tepla domova by stěží ve svém věku podobnou práci dokončil. Zvláště po osudových ranách, které oba potkaly: ztráta rodinného domu při záplavách v roce 2002, a zejména zdravotní potíže, jež oba postihly, autor doslova po mozkové mrtvici v roce 2003 unikl o vlásek smrti. Ale aby nepřišel o zdraví vůbec a poslední zbytky paměti, absolvoval internetový kurz, navíc přednáškový cyklus spojený se cvičením a trénováním paměti. Bez internetu a e-mailové pošty by podobnou práci nemohl vůbec podstoupit.

Nakl. Libri Praha,
648 str.,
váz. encyklopedie,
barevná obálka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012