Alfons Mucha: Mistr Belle Epoque

7-8 2009 Kultura česky
obálka čísla

15. října 2009 – 24. ledna 2010
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brnobr /> Kurátorka výstavy: Marta Sylvestrová

Po úspěšném putování výstavy děl Alfonse Muchy v Japonsku a výstavě v Budapešti, které uspořádala Moravská galerie, a kterou zde shlédlo přes 75 000 návštěvníků (viz ČD 5-6/2009), může se s výběrem z jeho malířské a grafické tvorby seznámit také veřejnost v Brně. Výstava Alfonse Muchy představí více než sto padesát stěžejních děl reprezentujících celý průřez Muchovou tvorbou: plakáty, kresby, pastely a akvarely, doplněné o fotografie a přípravné studie k Muchovým dekorativním zakázkám.

Vůbec první brněnská výstava plakátů Alfonse Muchy se uskutečnila v budově Uměleckoprůmyslového muzea ještě za autorova života v říjnu až listopadu 1936. Po dlouhém období, kdy byl význam Alfonse Muchy opomíjen, se o oživení zájmu o Muchovu plakátovou i malířskou tvorbu zasloužila brněnská historička umění Jana Smejkalová, která uspořádala v Moravské galerii v Brně výstavu Muchových plakátů v roce 1979 a následně s ročním odstupem zde představila i výběr z Muchova malířského díla.

Dne 14. července 2009 uplynulo 70 let od Muchova úmrtí. Výstava jeho díla se stane příležitostí připomenout význam světově proslulého umělce, pocházejícího z nedalekých Ivančic, který se v uměleckém prostředí Paříže na sklonku 19. století stal vedle Julese Chéreta a Henriho de Toulouse- Lautreca zakladatelem secesního uměleckého plakátu a významným propagátorem uměleckého stylu Art Nouveau, nazývaného ve spojitosti s jeho pařížskou tvorbou „le style Mucha“. Jeho šťastnou múzou se zvláštním řízením osudových okolností stala jedna z prvních hvězd populární kultury, francouzská herečka Sarah Bernhardt. Tvorba z období, kdy charisma této osudové ženy zářilo v Paříži propojeno s Muchovým dekorativním uměním, tvoří vrchol výstavy.

Návštěvníci mají po dlouhé době opět možnost spatřit jedinečná Muchova díla, jako například plakáty Gismonda a Dáma s kaméliemi pro divadelní představení, v nichž „božská Sarah“ předváděla evropskému i americkému publiku vrchol svého hereckého umění. Muchovy práce pro Sarah dodnes uchovaly kouzlo její osobnosti. Na přípravě výstavy se kromě Moravské galerie v Brně podílí Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Nadace Alfonse Muchy.

Souběžně s výše uvedenou výstavou MG putuje nyní evropskými metropolemi i jiná výstava Alfonse Muchy, která pod názvem Retrospektiva představuje výběr ze všech oborů Muchovy tvůrčí činnosti. Exponáty byly zapůjčeny z mnoha významných světových sbírek. Po premiéře výstavy ve Vídni 12. 2. – 1. 6. 2009 v Österreichische Galerie Belvedere je tato výstava uváděna ve Francii, 20. 6. – 20. 9. 2009 v Musée Fabre v Montpellier, a poté bude v závěru roku k vidění v Mnichově, 9. 10. 2009 – 24. 1. 2010, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung.

Text MG Brno

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012