Americký sokolský slet 2009 ve Fort Worth

7-8 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Toto město – dvojměsto s Dallasem, zde prohlašované za město kovbojů a dobytka, bylo založené jako válečný tábor ke konci vítězné války proti Mexiku už v roce 1849. Po Občanské válce bylo hlavním dodavatelem dobytka do hladových míst Texasu.

Tradice se zde udržuje. Každý den, a to dokonce dvakrát denně, je tu možno vidět jako nikde jinde na celém světě, hnání dobytka na prodej. Odehrává se to ve starobylé čtvrti za tím účelem kdysi vystavěné s názvem Stockyard. Dobytek se tam svážel většinou vlakem. Dnes už jsou koleje jenom jednou z místních atrakcí, kolem nichž jsou postavené obchůdky pro turisty s typickými texaskými suvenýry – velmi různými – od malých přívěsků na klíče přes svíčky, hrnečky až po obrovité opravdické longhorny...

Právě zde skončil Mezinárodní a kulturní festival, jehož významnou součástí je XXII. Americký sokolský slet. Sokolové se sjeli do tohoto texaského „města kovbojů“ ze všech končin USA, ale také z Brazílie, Venezuely, Mexika, Kanady, Holandska, Švýcarska, Německa a dalších zemí. Z Česka se zúčastnilo více než sto účastníků z Moravy i Česka.

Celkový počet cvičících včetně gymnastických skupin, které nejsou sokolské, byl na čtyři sta. Hned první večer předvedli právě mladí gymnasté a hlavně gymnastky vynikající taneční a akrobatické výkony. Při ukázce pružnosti mladých těl byla však také vidět radost z pohybu, z muziky, prostě ze života.

Atmosféra v naplněné Aréně Convention Centre byla úžasná. Sokolové z USA jsou převážně naši krajané. Zakládali si postupně svoje první sokolské organizace brzy po vzniku Sokola samého a po svém příchodu do USA. Na rozdíl od Československa, kde byl Sokol v posledních šedesáti letech čtyřikrát zakázán (!!!) se v USA Sokol rozvíjel po celou dobu svého trvání. Dnes už není jen českou krajanskou záležitostí, ale celoamerickou organizací, jejíž členové jsou různé barvy pleti i původních národností. Delegát z české ambasády Jaroslav Kurfiřt např. vzpomenul, jak jeho syn po pár letech v USA byl udiven, když v Praze uviděl Tyršův dům. „Tati, to je přece americké, ten Sokol, kde se tady vzal?"

Nicméně, čeština v Convention Centre vede. Všichni krajané, se kterými jsem se setkala – a že jich bylo na desítky – mluvili dobře nebo alespoň částečně česky, a rádi. Zvláště tady, v Texasu, je nespočet sokolských organizací. A také zástupci vedení Sokola jsou krajané. Prezidentem je například Larry Laznovsky z městečka Ennis, starostou Sokola Houston je Bob Podracky, oba jsou z třetí české generace, nicméně češtinu si stále udržují. Jakýmsi dobrým maskotem všech krajanských slavností je i Rosie neboli Růženka. Známá je svou fotografickou vášní (její fotografická sbírka osobností by asi těžko měla konkurenci).

Bydlí sice zde, ve Fort Worth, ale za slavnostmi Polka Fest, Kolache a klobasa, Sokolský slet tu a onde, neváhá cestovat po celém státě – a že je to donedávna ten největší v USA (nyní druhý po Aljašce – odkud mimochodem sem také přijela sokolská skupina).

Mezi Sokoly najdeme jména jako Placek, Kulhanek, Moravec, Seda, Stransky, Husak, Polashek, Klecka, Mlynar, Mikula aj.

Pěkné jsou i názvy jednotlivých skupin. Když jsem viděla na prsou jedné ženy cedulku se jménem města Tábor, vyhrkla jsem na ni česky nějaké otázky. Ale uvedla mne na pravou míru: byla to členka skupiny zvané Sokolice Tabor (rozuměj Tabor zde v USA, jako je tu několik měst s názvem jako Praha či Hostyn).

Součástí sletu byla i úžasná výstava o historii Sokola, kterou připravili zdejší sokolští aktivisté manželé Milanovi. Vedle obrazů, sbírek odznaků, vlajek, fotografií, soch, důležitých informací apod. je zde možno vidět i další úžasné dílo – film Bruce Bendigera The Accidental Army o českých legiích v Rusku, který jsme promítali i my v Praze v Mezinárodním českém klubu.

Sokolská tradice i současnost je nesmírnou hodnotou a je jen škoda, že stejně jako v Česku, tak i zde se jí nevěnuje patřičná mediální pozornost... (nemluvě o tom, že sedmičlenná delegace z Brna, která zastupuje „sesterství“ s městem Dallas, a která tam údajně přijela podpořit Sokoly z Česka, na jejich vystoupení vůbec nepřišla. Asi měla za peníze daňových poplatníků atraktivněšjší program...)

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012