Stanovisko Demokratického klubu č. 44 - K novelizaci trestního řádu a dalších předpisů v oblasti poskytování informací

7-8 2009 Aktuality česky
obálka čísla

Dne 1. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění některé dosavadní zákony, zejména trestní řád a trestní zákon. Nový zákon ukládá nové povinnosti ve věci zveřejňování informací o trestním řízení a o osobách na něm zúčastněných. V porovnání s předchozí právní úpravou přináší zejména zákaz zveřejnění čehokoli, co by mohlo vést k identifikaci poškozeného a zákaz zveřejnění informace o nařízení či provedení odposlechu nebo informací z něho získaných. Na porušení těchto zákazů stanoví přísné sankce.

Uvědomujeme si, že s informacemi nyní zakázanými bylo možno manipulovat a vytvářet tak atmosféru odporu i vůči osobám, které se, jak ukázal závěr trestního řízení, ničím neprovinily a že i zveřejnění jména poškozených mohlo těmto lidem způsobit určité problémy. Přesto se však domníváme, že celková bilance účinků tohoto zákona bude negativní, protože znemožní publikaci řady zpráv o různé trestné činnosti, zejména pak o případech korupce, která představuje jedno z hlavních nebezpečí pro demokratický vývoj České republiky. Současně se obáváme, že zákon omezuje ústavně zaručené právo šířit zprávy a informace, právo informovat a být informován.

Demokratický klub považuje za žádoucí, aby k ústavnosti citovaného zákona resp. jeho některých ustanovení zaujal stanovisko Ústavní soud České republiky. Proto doporučuje poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, kteří se zákonem nesouhlasí, aby proti němu podali ústavní stížnost.

V Praze 11. května 2009

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012