Přijďte se zúčastnit 3. mezinárodního krajanského folklorního festivalu

5-6 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Ještě dříve, než Vás pozveme k účasti na letošním festivalu, ohlédněme se za festivalem minulým.

Festival se uskutečnil v září 2008 v Praze, zahájení a přivítání festivalových hostů se uskutečniloi 18. 9. v Rytířském sále Senátu ČR a organizátorem bylo Občanské sdružení Sedm paprsků a Stálá komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí. Festival se konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu JUDr. Petra Pitharta a kromě organizátorů a partnerů uvítali hosty i významní senátoři a poslanci.

Festivalové přehlídky se uskutečnily ve dnech 18. – 20. 9. v Martinickém paláci, návštěvníci mohli obdivovat pěvecké i taneční umění jedenácti souborů z celého světa. Na závěr festivalu se všech 265 účinkujících v národních krojích zapojilo do slavnostního defilé po Hradčanském náměstí a za zpěvu českých národních písní byli nádhernou podívanou pro turisty i televizní kamery.

Letošní festival se koná ve dnech 16. – 20. 9. 2009, pro účastníky máme připraveno kromě vystoupení pěveckých a tanečních souborů krajanských spolků (které tímto srdečně zveme k účasti) mnoho zajímavých doprovodných akcí, jako je např. výlet do Středočeského kraje historickým vláčkem, výstavu turistických zajímavostí tohoto kraje, výuku českých lidových tanců, seznamovací večeři s kulturním programem, přehlídku filmů s krajanskou tématikou a další příjemné akce.

Srdečně zveme nejen účinkující, ale i návštěvníky, aby se přijeli podívat na festival. Nabízíme nejen bohatý kulturní program, nová přátelství a nové podněty k další spokové činnosti, ale především neopakovatelnou atmosféru prodchnutou láskou k vlasti, k jazyku i lidové kultuře a tradicím, které žijí ve všech generacích našich krajanů tak, že se od nich my, kteří jsme svou vlast nikdy neopustili, musíme učit.

Věra Doušová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012