Od krajanů v Západní Austrálii

5-6 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Celé československé 20. století je poznamenáno útěky z vlasti. Kolik lidí odešlo celkem, je těžké určit, faktem však je, že česká a slovenská krajanská komunita v Austrálii bývá uváděna jako pátá nejsilnější na světě. Nejpočetnější je v Sydney a Melbourne, menší komunity jsou v okolí Canberry, Adelaide, Darwinu a Perthu – právě o té se chci zmínit.

Příjezdy poválečných uprchlíků do Austrálie začaly rokem 1949. Uprchlíci byli posíláni na australské území do lágrů, tady se učili anglicky a sháněli práci. Zároveň vzniká potřeba komunikovat, být jeden druhému blíž, rodí se myšlenka založit si vlastní klub. V Perthu byl jako první založen panem Josefem Kučíkem Spolek lidí dobré vůle. Bohužel neměl dlouhého trvání – lidé museli dojíždět z daleka a to bylo bez aut obtížné.

V srpnu 1968 zde založilo několik lidí Československý klub, který zakrátko čítal asi stovku platících členů. To už do Perthu dorazila vlna uprchlíků – osmašedesátníků. Při oslavě 28. října se zde konal večírek koncipovaný jako sbírka pro nové přistěhovalce. Ústřední výbor krajanské Čsl. Asociace v Austrálii a na Novém Zélandu se rozhodl poskytnout nově příchozím veškerou pomoc, aby nemuseli projít tak těžkými začátky jako poúnoroví emigranti.

Po rozdělení Československa na dva samostatné státy v roce 1993 si náš spolek ponechal v názvu „československý“. V North Perth Migrant Centre se jedenáct jeho členů sešlo 28. února 1995 a diskutovali především o postavení budovy čsl. klubu. Nadšení nechybělo, ale z projektu sešlo kvůli finanční situaci a nízkému počtu pouze 29 platících členů. Přesto jsme v této době pořádali množství akcí: společenské večery s promítáním českých a slovenských filmů, majáles, vepřové hody, maškarní bál aj. Na pořad přišla otázka nového jména sdružení – přijat byl návrh na Czech and Slovak Association in WA. Vznikl také časopis, který dostal název Klokan. Informoval o pořádaných akcích, přinášel zprávy z domova, po čase začal pořádat velmi úspěšnou soutěž o ceny „Poznej krásy své vlasti“.

Podle posledního sčítání lidu v roce 1996 žilo v Perthu 1049 krajanů z bývalého Československa. V září 1997 po velkých záplavách v České republice byla uspořádána mimořádná sbírka a její výtěžek 2020 dolarů byl zaslán na povodňové konto. Po další katastrofální povodni v srpnu 2002 se krajané v Západní Austrálii znovu podíleli na sbírce ve prospěch postižených oblastí.

V roce 2005 mimo jiné začalo vysílat rádio „Czech and Friends“. V listopadu 2006 byla na Edith Cowan University v Perthu instalována výstava „Český a slovenský exil v Austrálii“, v dubnu 2008 proběhl v Perthu i za účasti českých loutkářů mezinárodní loutkářský festival UNIMA 2008.

Máme dobré vztahy a spolupráci s našimi zastupitelskými úřady i úřady australskými. Účastníme se veřejného života i různých kulturních akcí. Mnohokrát jsme mezi sebou přivítali rodinné příslušníky z obou republik, stále častěji mezi nás chodí a podle možností pomáhají čeští a slovenští studenti, kteří na univerzitách v Perthu studují angličtinu. Pořádané akce dokazují, že udržujeme dodnes domácí tradice. Cítíme se být Čechy a Slováky, velice si však vážíme Austrálie a australského způsobu života. Časopis Klokan je pojítkem mezi členy sdružení, ale spojuje nás i s krajany v odlehlejších místech Západní Austrálie.

Z příspěvku Evy Peškové, Perth

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012