Ivan Pop - Dějiny Podkarpatské Rusi v datech

5-6 2009 Knihy česky
obálka čísla

Autor, historik (mj. hlavní autor velké encyklopedie o Podkarpatské Rusi, která vyšla v Kanadě anglicky a na Ukrajině rusky), přináší chronologicky řazený výklad dějin této sužované země. Esejisticky psaný text si všímá jak historických událostí a politického vývoje hlavně ve dvacátém století s důrazem na období první republiky, tak i dalších aspektů: ekonomických, národnostních, kulturních. Text provázejí názorné ilustrace (veduty měst a hradů, typy lidových staveb, portréty, artefakty atd.). Kniha je pojata chronologicky, text se dělí do 13 bloků podle časových úseků, a to od pravěku po konec roku 2004. Esejisticky psaný text, který si všímá nejen politických událostí, ale i ekonomiky a kultury, provází na 400 názorných ilustrací. Knihu uzavírají tabulky světských i církevních představitelů a jmenný rejstřík – slovníček (se základními údaji, tj. životními daty a charakteristikou). Publikace nabízí všem zájemcům o problematiku Podkarpatské Rusi knihu rusínského historika I. Popa (od 90. let žije v exilu v České republice), která je vůbec první ucelenou kronikou dějin území jihokarpatských Rusínů. Tato látka zatím nebyla nikdy uceleně zpracována, proto její faktografickou a koncepční bázi si autor vytvářel zcela originálně, i když v návaznosti na dějiny středoevropského regionu.

Vydalo nakl. LIBRI
v edici Dějiny států v datech

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012