Češi, Němci a Rakušané -- trvalí sousedé

3 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla


My, Češi, Rakušané a Němci jsme stálými sousedy. Svědčí o tom i řada smíšených a prosperujících manželství a řada českých jmen v telefonním seznamu ve Vídni a v řadě jiných měst. Byly však i třecí plochy. Jednou z nich je odsun Sudeťáků a Benešovy dekrety. S odsunem souhlasily a plně jej podpořily vítězné velmoci z druhé světové války: USA, Velká Británie a tehdejší SSSR.
Pokusme se o pohled na odsun z obou stran. Nezletilé děti Sudeťáků, které byly odsunuty se svými rodiči neměly vskutku s fašismem nic společného. Přitom přišly o domov a možnost dědit po rodičích majetek. Podobný odsun byl i v Polsku, kde nynější Poláci žijí na bývalém německém území. Jenže to nebyly jen tyto děti. Proti jejich osudu je třeba postavit osud stejně starých českých dětí, které s jejich rodiči z jejich domovů v českém pohraničí vyhnali henleinovci za podpory Hitlera. Ty také přišly o všechno. A co české děti z Ležáků, Javoříčka, Neveklovska, Sedlčanska, Ploštiny a děti tisíců českých obětí německé okupace a uvězněných v německých koncentračních táborech? České děti z Lidic nejenže přišly o všechno, ale byly surovým způsobem -- otrávením -- zavražděny v plynové komoře. A to je velký rozdíl!
Proto my, kteří jsme přežili fašistickou hrůzovládu, musíme hovořit za ně. Omlouvat se Sudeťákům? Za co? Za Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploštinu, Terezín, Osvětim, za dým z plynových komor? To je nemyslitelné! Češi nevyvolali druhou světovou válku nestavěli koncentrační tábory a nevraždili v plynových komorách! TO není nacionalistická úvaha, ale historická pravda!
Češi se nemají za co stydět! Dali světu Komenského, Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Masaryka, Wichterleho, Heyrovského a řadu dalších vynikajících osobností. Také Němci a Rakušané dali světu řadu proslulých literátů, techniků, hudebníků a dalších umělců a vědců. Ale taky dali světu hrůzný fašismus! Na to svět těžko zapomíná. Vnutili nám mnichovský diktát, zmrzačili tehdejší Československo odtržením jeho pohraničí a nakonec jej 15. března 1939 nestydatě okupovali a vyhlásili nad ním potupný protektorát. Vyvolali druhou světovou válku, v níž byli poraženi a na základě dohod vítězných velmocí z Jalty a Postupimi došlo k novému uspořádání světa. My, Češi, jsme byli tehdy zařazeni pod vliv Stalina. Lidově se tehdy říkalo -- "Pepa Stalin nám ukáže." A opravdu ukázal. Byly to procesy padesátých let a v roce 1968, kdy jsme spojili demokracii se sociálními jistotami, na nás poslal Brežněv tanky!
Nynější Německo je již padesát let demokratickou zemí. Většina Němců se stydí za svou fašistickou minulost. Mnozí tvrdí, že Hitler nebyl Němec, ale Rakušan. Mají pravdu. To na situaci nic nemění, že Rakušan Hitler velel německé branné moci!
I my jsme nyní demokratickou zemí. A to stále nám říkají, že jsme postkomunistická země. V tom případě je Rakousko, Itálie, Japonsko a Německo postfašistická země, Vatikán postinkviziční stát a USA jsou postotrokářskou zemí.
V pohraničí bylo vždy rušno. Nyní to dělá atomová elektrárna Temelín. Jak by asi bylo Rakušanům, kdyby někdo napsal heslo:
CZ = Temelín A = Hitler?
Zrušit Benešovy dekrety? To by museli Němci zrušit druhou světovou válku a Rakušané by museli zrušit svého krajana Hitlera!


Přemysl Jursa, Pržno

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012