Vážení čtenáři, editoři, distributoři a sponzoři Českého dialogu:

5-6 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Rádi bychom vás požádali o pomoc ve věci, která je pro naši vlast významná. Jde o používání jednoslovného názvu Czechia jako anglického ekvivalentu jména Česko. Na toto téma jsme už vícekrát upozorňovali, mimo jiné i na stránkách Českého Dialogu. Poukazovali jsme např. na vhodné a praktické spojení Made in Czechia místo těžkopádného a nadbytečného „Made in the Czech Republic“. Zatím bohužel bez výraznějšího ohlasu. Tentokrát však získala CZECHIA podporu z míst skutečně povolaných a poučených: v USA vyšla geografická publikace zásadního významu.

The European culture area: a systematic geography

Alexander B. Murphy, Terry G. Jordan- Bychkov, and Bella Bychkova Jordan

(Podrobnou citaci i text, z něhož je vybrána následující ukázka, najdete v redakci ČD).

V předmluvě – „A Note on Place Names“ – na str. XV se praví:

„As for the names of independent countries, we have opted for commonly used anglicized short forms rather than formal country names (Germany instead of Federal Republic of Germany or Bundesrepublik Deutschland). The one case that might be less familiar to readers concerns the Czech Republic. Increasingly one hears the short form Czechia. Even though that name is not as widely known as other truncations (e.g., Slovakia for the Slovak Republic), we have decided to use Czechia for consistency and to reflect its growing use in the country itself.“

Zdůrazňujeme, že nejde o rozhodování „buď-anebo“ mezi jmény Česká republika / Česko (v angličtině the Czech Republic / Czechia), nýbrž o užívání každého z obou jmen s přihlédnutím k jeho funkci a k danému kontextu.

Uvítali bychom váš ohlas na tuto naši iniciativu.

S pozdravem

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.,
Brno, lingvistka a překladatelka
Doc. PhDr. Jiří Felix, CSc.,
Praha, lingvista
PhDr. Eva Horová,
Brno, lingvistka a překladatelka
RNDr. Leoš Jeleček, CSc.,
Praha, historický geograf
Karel Kopřiva,
Brno, zmocněnec Občanské iniciativy
Česko/Czechia
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.,
Brno, lingvista a překladatel
Petr Schnur, M. A.,
Hannover, historik a sociolog

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012