Proč nechodíme k volbám?

5-6 2009 Aktuality česky
obálka čísla

Zásadním politickým problémem současné doby je klesající volební účast a nízký zájem občanů o politiku obecně. Neúčast ve volbách je způsobena celou řadou důvodů, z nichž politologové a komentátoři uvádějí zejména:

 • občané nejsou přesvědčeni o užitečnosti a účinnosti voleb;
 • existence tradičních nevoličů;
 • nezájem občanů o členství v politických stranách;
 • obecné znechucení občanů politikou;
 • politické strany se často rozpadají, spojují či zanikají, politici nejsou věrni svým stranám;
 • politika se stále více odvíjí od jednotlivých politiků, nikoli od nosných politických témat a problémů;
 • blízkost názorů jednotlivých politických stran, která vede k názoru občanů, že není koho volit;
 • zlehčování významu voleb politiky, jež je má ochránit před konkurencí v rámci politického spektra;
 • politici často získávají moc na základě známostí, zákulisních her, nikoli v závislosti na profesionálním výkonu;
 • skandály prominentních politiků;
 • dochází k prorůstání ekonomické a politické sféry;
 • neúspěchy v realizaci ekonomických reforem, nespokojenost s ekonomickou výkonností země;
 • nepřehledné rozdělení pravomocí jednotlivých volených orgánů či jejich neznalost občany;
 • slabá legitimita institucí, do kterých se volby konají (např. u nás Senát či kraje).

Účast ve volbách je dále ovlivněna takovými faktory, jakými jsou povinná volební účast a sankce spojené s neúčastí ve volbách (Austrálie, Turecko, Kypr, Belgie, Lucembursko, Řecko), souběžnost konání voleb do různých orgánů, jejich načasování ve volebním cyklu (časový odstup jednotlivých voleb), ale i příslušný den voleb či počasí.

Pro ilustraci, pokud se v Austrálii nezúčastní občan hlasování ve volbách do jím obývaného státu či hlasování ve federálních volbách, obdrží dopis s dotazem, proč se voleb nezúčastnil. Nemá-li oprávněný a dostatečný důvod, např. onemocnění, pobyt v zahraničí apod., pak je nucen zaplatit pokutu, která v současné době činí 50 australských dolarů. Jestliže tuto pokutu nezaplatí, může být potrestán trestem odnětí svobody. V případě Turecka je neúčast ve volbách sankcionována pokutou ve výši 12 EUR.Prameny: 1. M. Mac- Donagh-Pajerová a kol.: Demokracie v Evropě, Praha 2006. – K.Klíma“ Teorie veřejné moci (vládnutí), Praha 2003. – 3. F. Zakaria: Budoucnost svobody, Praha 2005. – 4. L. Tetřevová a kol.: Veřejný a podnikatelský sektor, Praha 2009.

(tes)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012