Češi v Bruselu nezahálejí

5-6 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Touto větou nemáme na mysli aktivitu českého předsednictví Evropské unie nebo práci Čechů v různých institucích EU v Bruselu sídlících. Chceme tím připomenout působení spolku Beseda, který sdružuje Čechy a Češky trvale žijící v Belgii, jejich životní partnery, studenty češtiny a další osoby, které se na činnosti spolku chtějí podílet.

Je obdivuhodné, že Beseda, kterou v Bruselu založili příslušníci české sociální emigrace již v roce 1904, dokázal přestát všechny historické peripetie a existuje dodnes. Bývaly totiž časy, kdy Čechů v Belgii pracovalo na 12 tisíc a existovalo tam pět desítek českých spolků. Po 2. světové válce ale většina Čechů repatriovala a v Belgii zůstal jediný český spolek. Byla to právě Beseda.

I ona se potýkala s problémy. Členové stárli a zdálo se, že se nepodaří získat mladé. Ale podařilo se. Dnes pořádá spolek Beseda pro téměř stovku svých členů a další zájemce procházky Bruselem, jarní a podzimní „dýchánky“, v zimě Mikulášskou nadílku či společné pečení vánoček. Novým oživením jeho aktivit je spolupráce s českým ochotnickým souborem působícím v Bruselu pod názvem „Jen tak“. Jeho členy jsou Češi , kteří pracují, ať už jako diplomaté nebo experti, v institucích Evropské unie. Vloni soubor slavil úspěch s Jiráskovou Lucernou, letos v březnu uvedl Nezvalovu Manon Lescaut a na listopad připravuje Ze života hmyzu bratří Čapků.

Beseda již mnoho let úzce spolupracuje s Československým ústavem zahraničním v Praze, její zástupci ČSÚZ pravidelně několikrát ročně navštěvují. Výsledkem dubnového jednání současné předsedkyně Besedy Anity Březinové byl plán aktivit, na jejichž finančním zajištění se ČSÚZ bude podílet.

Hebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012