MČK - Co bylo

3 2002 MČK česky
obálka čísla


*   Koncert k poctě Karla Hašlera (Jak ho neznáte) a to dne 24. února. A byl moc dobrý, ještě lepší než ten 9. prosince, o kterém jsme obšírně psali. Zahajoval jej Přemysl Rut u klavíru a s báječným přednesem Hašlerových méně známých písní, za což sklidil zasloužený aplaus. Pak přišel na pódium pan Oplustil, tvůrce Hašlerovských TV seriálů a po něm paní Hilda Hojerová. Oba trošku zavzpomínali a zauvažovali o významu a odkazu nejvýznačnějšího českého písničkáře. - A jsme u tohoto slova a jádra věci zmíněného koncertu: Byl uspořádán v Městské knihovně v Praze pro podporu zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera. Všichni účinkující z toho důvodu vystoupili bez nároku na honorář a stejně tak organizátoři - Mezinárodní český klub a nově ustanovené občanské sdružení Písničkář.
   Jihočeská hudební skupina Archeus, uváděná jako důkaz zlidovění "hašlerovek", učinila od prosincového vystoupení kvalitativní pokrok. Za pomoci zpěváka Václava Svobody, jinak jejich hlasového poradce, předvedla svižnou písničkovou směs, která navodila upřímnou až dojemnou atmosféru v sále. (Věrohodní vědci tvrdili, že i přítomní vzácní pánové v publiku - Radovan Lukavský, Jan Pixa a Alfréd Strejček se neubránili styku kapesníku s okem a to především při pohledu na zpívající a hrající dětské členy skupiny.)
   Po přestávce se ujalo vlády Šlapeto, kterému to, jako vždy, velice dobře šlapalo. Zpívající Ivo Zelenka či Oťas Litomiský jsou originálními postavami s citem pro tento druh písniček i humoru.
   Zvláštní ocenění patří zpěvačce a moderátorce večera Pavlíně Filipovské. "Táhla" celý večer průvodním slovem, improvizacemi a rozhovory s účastníky, a v druhé "šlapetovské" půli pořadu měla i divadelní a pěveckou roli. Zhostila se jí opravdu velmi profesionálně a k tomu navíc procítěně.
   Během večera se někteří návštěvníci přihlásili do sdružení Písničkář, což můžete učinit také, pokud chcete být nějakým způsobem nápomocni k tvorbě či podpoře pomníku našeho nej nej písničkáře Karla Hašlera. Stačí dát vědět o svém zájmu na adresu naší redakce a budou vám zaslány veškeré informace.

*   Dvoje setkání v příjemné literární a poetické kavárně OBRATNÍK na Smíchově U Anděla v ulici Jindřicha Plachty 28. Mají tam báječné koláče sladké i slané, dobré vínko, nevšední večerní pořady, nabídku knížek i časopisů (včetně Českého dialogu). Bohužel, kavárnička je malá a zájem členů našeho klubu přesáhl její prostorové možnosti, takže se budeme muset uchýlit na pravidelná posezeníčka jinam. Dáme vědět poštou...

*   Koncert naší japonské členky, vynikající klavíristky Yumeki v žižkovském Atriu. Hrála Mozarta, Chopina, Debussyho, Janáčka a ve svých "princezniných" šatech uchvátila i přítomné dětské publikum, které jí po skončení předalo květiny. (A řeklo upřímně, že neví, jestli se mu více líbila hudba či Yumeki sama. "Oboje" byl výsledek mého malého osobního průzkumu této věci.) K tomuto koncertu se vrátíme v příštím čísle i s fotografiemi.


-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012