Barokní řemeslo ve Schwarzenberském paláci

3-4 2009 Kultura česky
obálka čísla

Uměleckoprůmyslové muzeum obohatilo stálou expozici českého barokního umění Národní galerie samostatnou unikátní výstavou, věnovanou uměleckému řemeslu středoevropského kulturního prostoru – od manýrismu přelomu 16. a 17. století po klasicismus sklonku 18. století.

Instalace v atraktivním prostředí zrekonstruovaných klenutých sálů podzemního podlaží Schwarzenberského paláce (na Hradčanském náměstí) se ujala architektka Eva Eisler. Výběr více nežli čtyř set exponátů byl svěřen zkušeným kurátorkám. Vytvořily velmi jedinečnou koncepci, která klade důraz na vývoj hlavně výzdobných technik, ornamentiky a ikonografie. Expozice soustřeďuje tři hlavní okruhy, nazvané Liturgie, Stolování a Ornament.

Liturgie...

...je kolekcí textilií a nádob, užívaných při církevních obřadech. Mnohé, z majetku českých a moravských klášterů, navozují impozantní dojem z církevních mší a průvodů, především období baroka. Uzavřená kompozice vitrín směřuje k oltáři s obrazem Ukřižovaného. Tento ústřední výjev obklopují předměty kultu českých zemských patronů, v čele se sv. Janem Nepomuckým. Kasule a kalichy dokládají náročný ideový program této doby, který nebyl vlastní pouze dílům z oblasti volného umění. Mezi jmény objednavatelů vystavených předmětů nacházíme totiž význačné osobnosti českého duchovního života a kultury. Například Otomara Zinka, opata benediktinského kláštera v Břevnově, Jana Evžena Tyttla, opata cisterciáckého kláštera v Plasech a mnoho dalších. Uceleností i detaily vyniká souprava parament, kterou kostelu sv. Václava v Proseku věnovala císařovna Marie Terezie.

Stolování...

...sleduje proměnu hostin celého období, a to od užívání nádob až po vznik jednotně řešených stolních souprav. Dvě souběžné vitríny v prostoru připomínají velkou hodovní tabuli. V nich jídelní soupravy a nádobí, příbory a stolní předměty ukazují pouť od počátků až k řádu stolování i k zasedacím pořádkům. Důležitou roli zde má kolekce historických příborů. Jde o výběr z nesmírně bohaté sbírky Uměleckoprůmyslového muzea. Jsou prezentovány buď po mnoha letech, nebo je vidíme vůbec poprvé. Zhotoveny ze železa, alpaky, stříbra i žlutého kovu, v kombinacích s perletí, slonovinou či porcelánem, například příbor pro stolování Rudolfa II. Raritou jsou vidličky a lžíce, které se dají z praktických důvodů rozebrat na části a uložit do cestovních zavazadel. Kromě sérií cínového, měděného a porcelánového nádobí spatříme cestovní nádoby a soupravy na tekutiny a vína, na jídla i přílohy, a to včetně jejich schránek a obalů.

Ornament...

...přibližuje kolekci desítek malovaných vějířů, které bývají vystavovány velmi vzácně. Miniaturní výjevy na nich, velmi bohaté tvarově i námětově, jsou srovnatelné s díly monumentálního umění. Ty v malé, o to však zajímavější sérii vějíře doplňují. Celková instalace ornamentiky má podobu pestré mozaiky. Soupravy náušnic, náhrdelníků, prstenů, broží, špendlíků, náramků, čelenek, diadémů, ozdobných hřebenů a pásů jsou kombinovány s krajkami, zmíněnými vějíři a s textilními ornamenty i fragmenty. Vše doplňují intarzované skříňky, kabinety, schránky a stolky, do nichž se podobné předměty ukládaly. Navíc jsou zde ukázky dámských a pánských dobových oděvů, k nimž krásné doplňky naši předkové nosili.

K expozici probíhá série doprovodných programů pro školy a pro veřejnost.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012