Švédská premiéra Martinů

3-4 2009 Kultura česky
obálka čísla

Symfonické fantazie Bohuslava Martinů, známé také jako jeho symfonie č. 6, se ve švédském městě Norrköping letos 26. února hrály poprvé – a s bouřlivým ohlasem. Provedl je Norrköpingský symfonický orchestr (SON) v nastudování svého šéfdirigenta Alana Buribayeva. Na programu byla dále i Mozartova „pražská“ symfonie 38 D dur a Beethovenův houslový koncert D dur se sólistkou Isabelou van Keulen. Ve zdejší moderní a krásné koncertní hale měla premiéra skvělou atmosféru, umocněnou i dalším významem.

Martinů má ve Švédsku již nyní dobrou pozici a úspěchem této premiéry bude jistě opět posílena. Už v předchozích letech zde v Norrköpingu v podání SON zazněly Martinů symfonie č. 1, č. 3 a č. 5. Byly švédskými posluchači přijaty mimořádně dobře, 5. symfonie na turné ve Stockholmu, Linköpingu a Norrköpingu dokonce se „standing ovation“.

O to větší zvědavost vzbuzoval přístup mladého a již velice žádaného šéfdirigenta zdejšího orchestru k této mimořádné skladbě. Alan Buribayev (teprve 29 let, původem z Kazachstánu), se však Symfonických fantazií zhostil překvapivě dobře, a tak se největší pocta publika – bouřlivý potlesk vstoje - Martinů hudbě ve Švédsku opakovala.

Dirigent, pro nějž byl koncert zároveň i osobní dirigentskou premiérou pokud jde o tohoto skladatele, se dokázal svým energickým, ale zároveň velice senzitivním přístupem dostat hluboko pod povrch a dovedl orchestr ke skvělému výkonu. Způsobem provedení podtrhl, že tento Martinů opus není svým původem symfonie s ustálenou formou, ale fantazie, kde interpretova tvůrčí schopnost nezná hranic. Jak sám po koncertě řekl, byly to i jeho vlastní fantazie promítnuté do nádherné Martinů hudby – a ty dovedl předat severským hudebníkům obdivuhodně dobře.

Letošní významný koncert se zdejší premiérou Symfonických fantazií má své místo v kalendáři projektu Martinů Revisited. Švédsku budeme v létě předávat předsednictví EU a Martinů Revisited je jedním z nosných projektů našeho předsednictví. Na pozvání SON a českého velvyslance Jana Káry koncert poctily svojí návštěvou i významné osobnosti včetně lotyšské velvyslankyně ve Švédsku Elita Kuzma či zástupce španělského velvyslance, ale i místní političtí představitelé, krajský hejtman Björn Eriksson, starostka města Norrköpingu Li Teske a sponzoři orchestru. Hostem byl též ředitel České filharmonie Václav Riedelbauch.

Martinů hudba se tak opět stala spojujícím elementem celoevropského významu.

Premiérové uvedení Symfonických variací a zařazení koncertu do projektu Martinů Revisited inicioval v Norrköpingu působící houslista Jaroslav Šonský, člen International Martinů Circle.

V jeho kompetenci je také příprava podzimního turné Norrköpingského symfonického orchestru po České republice (21. – 27. 11. 2009) s odbočkou do Bratislavy se zakončením dvěma koncerty v pražském Rudolfinu 26. a 27. 11.. Orchestr, znovu pod taktovkou Alana Buribayeva, chystá pro zdejší turné kromě severské hudby opět Martinů, a to Concertino pro klavír a orchestr s brazilskou sólistkou Patrícií Bretas. Nebude bez zajímavosti, jak si tato mladá dirigentská osobnost povede před českým publikem.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012