MČK

11-12 2008 MČK česky
obálka čísla

Další série Hovorů bez hranic v roce 2009

I v novém roce 2009 pokračují oblíbené besedy v Městské knihovně, na které zveme zajímavé osobnosti z řad krajanů, ale i našinců. Hosty mohou být všichni, kdo nám mají co říci na téma překračování hranic mezi rozdílnými kulturami, politickým či náboženským smýšlením, kteří cestují po světě, tvoří či bádají v mezinárodním měřítku nebo jsou vynikajícími umělci, jejichž díla či hudba nezná hranic.

Pondilí 26. ledna 2009 – 19:00 Jak se žije v Zambii – beseda s Magdalenou Herovou

Mnohým z nás se, když se řekne Zambie, nevybaví o moc víc než, že je to země v Africe. Magdaléna Herová na tom byla ještě před rokem zrovna tak. Pak dostala příležitost učit v Zambii na střední škole a z neznámé země kdesi v Jižní Africe se stal na 4 měsíce její nový domov. Přijďte si poslechnout vyprávění o tom, jak se žije na zambijském venkově, jaké jsou tu zvyky a tradice, jaké se tu jí jídlo. Řeč přijde i na přírodní krásy Zambie a podíváme se spolu na místa, která jako první Evropan navštívil český lékař a cestovatel Emil Holub.

Beseda je doprovozena zajímavým dokumentárním filmem a promítáním fotografií.

Magdaléna Herová vystudovala biologii na Přírodovědecké Fakultě UK, v Africe pracovala jako dobrovolník v rámci programu GLEN (http://www.inexsda.cz/cze/glen).

Městská knihovna v Praze 1
Mariánské nám.

2. března – host je v jednání

27. dubna - host je v jednání

Uvítáme vaše tipy na zajímavé hosty či vaši osobní nabídku.

Ohlédnutí zpátky: Československé legie v Rusku – filmový dokument

V listopadu jsme promítli v rámci Hovorů bez hranic nový a velice zajímavý dokument Naše první armáda, který se týkal československých legií v Rusku. Promítání bylo samozřejmě spojeno s besedou, jíž se jako host účastnila historička Jana Volfová a pan Zdeněk Reimann, publicista, který s námi spolupracuje na dalším rozšíření filmu především mezi studenty. Film jsme dostali od jeho amerických tvůrců k dispozici a naším cílem je získat prostředky na výrobu DVD s filmem, aby mohl být zařazen jako pomocný materiál ke studiu dějepisu na středních školách.

O našem záměru a o eventuálních dalších projekcích filmu vás budeme informovat příště.

Projekce pro členy MČK a pro veřejnost měla velký úspěch a ohlas, stejně jako „průzkumné“ první promítání pro studenty. Obě premiéry avizoval Český rozhlas, který s Martinou Fialkovou natočil desetiminutovou pozvánku na film.

Protože přišlo mnoho ohlasů a dostali jsme od čtenářů například i velmi zajímavé fotografie, téma nehodláme vzhledem k jeho závažnosti ještě zdaleka opustit. Ba naopak, rozhodli jsme se Československým legiím věnovat v příštím Českém diaologu značný prostor.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012