Plnoletý veletrh

11-12 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Má osmnáct! Stejně jako Český dialog. Jezdíme tam, do krásného historického města Havlíčkova Brodu s kolegyní Fialkovou už taky nějakých x...let. Je to vždycky milý zážitek. Nabízíme tam k prodeji knížky, které máme v distribuci (a které v běžných knihkupectvích nenajdete – viz naše nabídka na web stránkách) a rozdáváme zdarma výtisky Českého dialogu. Vždycky nás těší, že se u našeho stánku (tedy spíše stolečku) zastaví nějací milí lidé a pohovoří s námi o knihách, o časopisu i o exilu apod

Každoročně se u nás zastavuje např. spisovatel Ivan Kraus, který žil léta v zahraničí, pan Otto Zachár, který v Maďarsku šíří dobrou českou literaturu (nyní pracuje v Českém centru jako knihovník), vydavatel pan Stehlík a mnozí další.

Někdy zlákáme k podpoře naší prezentace i umělce, kteří pro nás laskavě vystoupí, jako například naše jazzová jednička Jana Koubková, která tam před pár lety „střihla“ Summer time tak, že nikdo nedýchal. Jindy se spojíme ke společnému dílu s jiným vydavatelem, třeba s Marií Hruškovou, která napsala několik úžasných knížek o památných stromech a o kraji kolem řeky Doubravky nebo s Markem Belzou, který má mj. zase zásluhu na tom, že se svět dovídá pravdu o příběhu rodiny Baťů aj.

Spojit se s někým má tu výhodu, že se můžeme vystřídat na akcích, které veletrh doprovázejí. Jak se dočtete níže, bylo jich i letos požehnaně. Já osobně, díky tomu, že jsem s sebou přivezla nadšenou členku MČK Věru Dvořákovou a také, že pan Belza si pozval „svého“ autora pana Podrackého, jsem měla možnost poslouchat mnohé autorské čtení.

Nejvíce mne „vzala“ Tereza Brdečková, která četla ze své poslední knížky Rok kohouta. Zaprvé četla moc pěkně, má úžasný přednes – Cicero by z ní měl radost! - Kniha pojednává o její životní zkušenosti s dvěma ročními chlapečky, které s manželem před mnoha lety adoptovali a vychovávali s láskou až do jejich 17-18 let, kdy se puberťáci vzbouřili cilivizaci a... nebudu prozrazovat, přečtěte si, ale je to síla.

razovat, přečtěte si, ale je to síla. Paní Tereza i po čtení velmi inteligentně a se znalostí života odpovídala na otázky posluchačů, které šly „na tělo“.

Také nezapomenu na krásné setkání v Jiřím Stránským, který četl ze své knihy Zdivočelá země. Je podle ní natočen televizní seriál. Zrovna se v poslední době vysílá a přibudou k němu další díky dle knihy. Kniha je samozřejmě ještě lepší, protože podrobnější (má 867 stran!) ale vlastně ta kombinace vizuálního potěšení z dobře natočeného televizního seriálu spolu se čtením knihy, je optimální.

A Eda Kriseová? Jejda, psát o vrahovi, knězi a křesťanské paní, která by chtěla vrahovi pomoci? Příběh, který se stal, ale lehké to není o tom psát, když všichni víme, že vězení nikoho nenapraví, že tam stále jsou stejní bachaři jako dříve, z nichž si mnozí (asi většina) vybíjí svůj mindrák na vězních. A vězni, že by byli jenom chudáčci? Nikoliv, ten vrahoun dovedl té paní napsat tak krásné dopisy, že by jedno oko nezůstalo suché a přitom byl velkým lhářem.

Havlíčkobrodský knižní veletrh Markéty Hejkalové je pojem a radost. Přijeďte se přesvědčit napřesrok.

Eva Střížovská

Na 18. Podzimním knižním veletrhu, který se konal v pátek a v sobotu 10. a 11. října 2008, se představilo přes 170 nakladatelů. Veletrh navštívilo asi 12 000 návštěvníků. Mottem osmnáctého, tedy „plnoletého“ veletrhu, byla láska a její podoby v literatuře. V rámci cyklu PEN klub čte o lásce četlo své prózy i básně 23 českých spisovatelů a spisovatelek. Nejvíce návštěvníků přišlo na čtení Terezy Boučkové, Ireny Obermannové, Ludvíka Vaculíka, Ivana Klímy, Jiřího Dědečka či Michala Viewegha. Návštěvníci veletrhu měli zájem i o všechny ostatní doprovodné programy – dlouhá fronta lidí čekala na podpis Zdeňka Svěráka, nakladatelé a knihkupci se doslova nemohli vejít na seminář Nakolik potřebujeme knižní distribuce?, s ohlasem se setkala prezentace knihy Luďka Navary a Miroslava Kasáčka Mlynáři od Babic a s ní spojená malá výstava, přibližující historii „babického případu“, třicet autorů využilo nabídky společnosti Printia, přinesli na její stánek svůj rukopis v elektronické podobě, a zatímco si prohlíželi veletrh, společnost jim zdarma vyrobila z rukopisu knihu…

Na veletrhu se už tradičně udílely ceny. Cenu České astronomické společnosti Littera Astronomica za popularizaci astronomie získal Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc, který po převzetí ceny pronesl přednášku Tři malá zamyšlení na téma Hvězdy a my. Více informací o ceně Littera Astronomica najdete na stránkách www.astro.cz.

Ceny za nejkrásnější knihy veletrhu:

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou knihu získalo nakladatelství Host za obsáhlý knižní rozhovor Aleše Palána s Gabrielem a Janem Florianovými, nazvaný Být dlužen za duši. Kniha přibližuje čtenářům působení legendárního vydavatele Josefa Floriana ze Staré Říše na Vysočině.

Cenu města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější beletristickou knihu získalo nakladatelství Karolinum za knihu Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka.

Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., za nejkrásnější dětskou knihu získalo nakladatelství Labyrint za knihu Petra Síse Zeď, a cenu Evropské akademie pro demokracii získalo nakladatelství Computer Press za knihu Františka Emmerta Druhá světová válka: Češi a Slováci.

Do soutěže o nejkrásnější knihy veletrhu bylo přihlášeno 42 knih.

Byli vyhlášeni i vítězové literární soutěže Dopište Obermannovou. Úkolem soutěžících bylo dopsat povídku Ireny Obermannové. Zúčastnilo se celkem 144 soutěžících, tři vítěze vybrala přímo Irena Obermannová. Byli jimi: na prvním místě Olga Anna- Marie Lisová z Prahy (povídka Volání z loďky), na druhém místě Jan Kaleta z Urbanova (Místa v knížkách a místa u stolu) a na třetím místě Linda Hroníková z Prahy (Polární záře). Vítězné texty najdete na www.hejkal.cz.

PhDr. Markéta Hejkalová
ředitelka 19. Podzimního knižního veletrhu
(9. a 10. října 2009), www.hejkal.cz
www.virtualniveletrh.cz
e-mail marketa@hejkal.cz, tel. 777 616 158

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012