Bytosti odnikud

11-12 2008 Kultura česky
obálka čísla

Koncepce nové expozice kurátorky Lídy Rakušanové pro Galerii Hlavního města Prahy představuje díla, která vznikala v českém prostředí na počátku dvacátého století. Díla akademická v době stále více se prosazující avantgardy.

Jaké jsou hlavní záměry výstavy?

Výtvarná „konzervativní“ scéna byla a bývá opomíjena pro svou uváděnou neoriginalitu, ačkoliv ve své době prošla, až na výjimky, značnými změnami. Hlavním záměrem výstavy je sledovat tuto scénu s jejími stereotypy v ukázkách klasické formy akademického umění. V zásadních dílech pak doložit její proměnu. Pro diváka tak objevit „bytosti odnikud“.

Jedním ze stěžejních děl je obraz Paridův soud Vojtěcha Hynaise jako příklad soudobého projevu fotografického realismu. Často skloňovaného v kontextu dobových salónů, kde se mnozí umělci v čele s Vojtěchem Hynaisem postupně začali zmíněného projevu stranit. Salón sám o sobě byl totiž prostorem snovým. Prostorem vytvářeným uměle, v němž díla ilustrují i naplňují sny. Této iluzívnosti se nejdříve snažil dosáhnout i Hynais. Do svých krajinných motivů, v nichž základní kompozici převzal od svého učitele na akademii Feuerbacha, a to výtvarně klasicky, umístil ateliérový akt. Jeho gesto však působilo v devadesátých letech devatenáctého století v akademickém prostředí velmi nezvykle a nově, a to pro umělcovo řešení ztvárněného aktu v krajině. Tento motiv byl záminkou pro prosazování nových pohledů na výtvarné dílo. Fotografický realismus zde zastupuje také Vítězslav Mašek, téměř o generaci mladší nežli Hynais. Mašek užívá však zcela nového modelu tvorby: na pozadí používá pointilistickou techniku

Projev latentního symbolismu vyniká ve významných stylizovaných gestech hlavních postav dalších děl. V období vzniku skupiny Osma se umělecká scéna začala dělit na akademiky a avantgardu. Někteří „akademičtí“ umělci byli avantgardní scénou zasaženi v malé míře také. Jako by dělení Spolku výtvarných umělců Mánes v roce 1908 na část „starou“ a „novou“, jak je nazval ve své kritice F. X. Šalda, předznamenalo jeho rozštěpení v roce 1914.

Odhalená figura v plenéru byla zásadním uměleckým motivem. Max Švabinský, tehdy největší postava konzervativní části S. V. U. Mánes, však v obraze Léto ukazuje zcela novou koncepci uměleckého díla: jeho alegoričnost je dána, ale odhalené postavy zde dostávají nový erotický význam.

Jde o tzv. akademickou fotografii, která byla pojata hlavně jako dílo erotické, ale navenek působí jako předloha pro akademický obraz – někdy jím skutečně byla. Proto nese alegorické či mytologické prvky.

Stejně i živé obrazy (shluk lidí, zejména žen, toporně se držících a tvářících v alegorickém postoji), tolik oblíbené ve dvacátých letech minulého století. V jejich světle se v dílech právě Švabinského promítá nová časová koncepce „dříve a nyní“. Autor sám zobrazuje situace, v nichž akt dostává reálný erotizující charakter. Napodobeninu mytologického obrazu vytváří Josef Obrovský, ale jeho dílo jako by se k tomuto faktu přiznávalo jen ve své plošnosti. Stejně tak Oskar Brázda vytváří nealegorické mytologie. Strnulý charakter živých obrazů mají díla Richarda Váchy, který ve čtyřicátých letech pracoval jako kostýmový návrhář v divadle a na svých obrazech zachycuje herce a baletky v kostýmech. Švabinský se za První republiky stal „agrárním malířem“. Jeho témata jsou protkána alegorickými postavami, které navíc ukazují konkrétní motivy, k nimž se upínal nově vzniklý stát. V obraze Žně ukazuje zemědělce jako symboliku „české naděje“. U tohoto obrazu je autor podezírán, že s jeho použitím pracuje na státní zakázce, protože užívá ve výtvarném výrazu klišé. Proto na jeho československé bankovce již nemají klasy alegorický, ale pouze konkrétní význam.

Postupné vytrácení složitých alegorických výjevů do jednoduchých scén je typické pro akademickou scénu po začátku dvacátého století.

Výstava BYTOSTI ODJINUD (22. 10. 2008 – 11. 1. 2009) v GHMP – prostorách Městské knihovny právě tuto proměnu sleduje a vysvětluje na dílech, která ji dokládají.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012