Republika

11-12 2008 Kultura česky
obálka čísla

...je stěžejní výstavou Národního muzea pro tento rok a navazuje na tradici velmi úspěšných výstav Lovci mamutů, Stopy lidí a Voda a život.

Na ploše tisíc pět set metrů čtverečných zachycuje příběh první Československé republiky v širokých souvislostech, kterými návštěvníky přenáší do atmosféry tehdejší doby a ukazuje vše podstatné, na co dnes s hrdostí navazujeme, a zároveň události a jevy, které se v dnešní době příliš nepřipomínají.

Úvodní a současně závěrečná část výstavy je založena na symbolice cest a železnice jako svědků osudových momentů: například příjezd T. G. Masaryka v roce 1918 do nové republiky nebo odjezd E. Háchy do Berlína roku 1939. Železnice je tu symbolem dynamiky a pokroku tehdejší doby. V zajímavě pojatém prostoru se seznámíme přes mnohé unikátní a dosud nevystavované předměty s domácím a zahraničním odbojem, s fenoménem legií, se vznikem Československa, s mnichovskými událostmi i se zánikem republiky.

Další část nám nápaditě představuje život obyvatel mladého státu, jejich starosti a trávení volného času. A to ve dvou rozdílných světech: městském a venkovském, které byly pro fungování republiky stejně důležité. Procházíme městskou ulicí, vkročíme do knihkupectví, kavárny, módního salónu či obytných interiérů různých sociálních vrstev. Do továrního i školního prostředí. Ale i do venkovského kostela, školy, statku, nepostradatelné hospody, koloniálu i sokolovny.

Poslední část výstavy tvoří prezentace v Hollareu Národního muzea v širokém spektru prvorepublikové vědy, kultury a umění formou filmových dokumentů a sekvencí z různých známých filmů. Navíc například šaty Adiny Mandlové, boty Oldřicha Nového či obrazy od Toyen a Jindřicha Štýrského jsou ukázkami této kolekce.

Z desítek unikátních a velice významných exponátů sbírek Národního muzea, Vojenského historického ústavu a od řady domácích i zahraničních institucí, které je možné na výstavě spatřit, jmenujme nejvýznamnější:

Řády a vyznamenání Františka Ferdinanda d´Este, které měl v den sarajevského atentátu a šaty choti Žofie Chotkové z téže události – Telegramy Washingtonské deklarace, posílané E. Benešem z Prahy do Paříže – Kupkovy plakáty z jeho legionářského působení i návrhy státní vlajky – Automobil Aero 10HP a motocykl Indian – Originály dokumentů, jimiž Francie, Velká Británie a USA uznávají Československo v říjnu 1918 – Protokol z jednání vlády o podmínkách Mnichovské dohody – První prezidentská standarta a první československý zákon – Originální řády a vyznamenání T. G. Masaryka i jeho jezdecký oblek.

Historickou a zcela výjimečnou je prezentace snad nejklíčovějších a zároveň nejtragičtějších dokumentů naší historie: originálů Mnichovských dohod. Poprvé se nacházejí na českém území, neboť německá strana se rozhodla poprvé je zapůjčit do zahraničí. Po sedmdesáti letech se v Praze opět setkávají tři originály, jež byly v Mnichově v roce 1938 podepsány. Zapůjčený anglický a německý originál Mnichovské dohody (v jednom svazku) a italský originál jsou vystaveny do konce trvání expozice. Britská autorizovaná kopie Mnichovské dohody je zapůjčena do 27. února. Francouzská strana projevila sice velkou ochotu k zapůjčení svého originálu Mnichovské dohody, ale dokument se jí nepodařilo dohledat – máme možnost vidět zde její oficiální písemné vyjádření.

Dobovou atmosféru a události přibližuje speciální systém multivize, která působí velmi emotivně, především dvouprojekce „Vznik a vývoj republiky“.

REPUBLIKA – hlavní budova Národního muzea-do 15. března 2009 probíhá paralelně s neméně důležitými a velmi zajímavými výstavami v areálu Pražského hradu:

Československé legie v Rusku – Tereziánské křídlo SKP-do 18. ledna 2009, 28. říjen v paměti Hradu – Císařská konírna- do 8. února 2009.

Olga Szymanská
dle tisk. materiálů

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012