Dny české kultury 2008 na východním Slovensku

11-12 2008 Kultura česky
obálka čísla

Český spolek v Košicích spolu s Českým centrem i letos pořádali Dny české kultury, které od konce září do konce října prezentovaly v Košicích i jiných městech východního Slovenska – Michalovcích, Kežmarku, Prešově, Humenném, Rožňavě a Staré Ľubovni žánrově pestrou nabídku nekomerční české kultury, od koncertů, přes výstavy, literární večery i divadelní představení. Festival se těšil velkému zájmu jak diváků a posluchačů, tak sdělovacích prostředků.

Dni české kultury 2008 zahájil koncert pražského komorního tělesa Virtuosi di Praga ve zcela zaplněné košické katedrále sv. Alžběty a bohoslužba ke cti hlavního českého patrona, sv. Václava, v předvečer jeho svátku, spolu s tradičním Svatováclavským posvícením na další den.

Početní krajané i milovníci lidové kultury nechyběli na krásném hudebním i tanečním vystoupení souboru Hradišťan a na výstavě Česká republika – folklorní velmoc v srdci Evropy. Ty posluchače, kteří mají rádi komorní literárně – hudební programy potěšili kytarista Štěpán Rak a herec Alfréd Strejček myšlenkově i hudebně velmi výrazným pořadem Vivat Carolus IV.

Součástí festivalu byly i Dni českého filmu, za osobní účasti režisérů Jiřího Menzela a Olgy Dabrowské. Za živého zájmu čtenářů proběhly literární večery M. Viewegha a M. Reinera v několika knihovnách. Také obě divadelní představení hry Poprvé vdaná, s herečkou Taťjanou Medveckou byla přijata s úspěchem.

Do časů před rokem 1989 se tematicky vrátily dvě výstavy – Zeď, autora Petra Síse a Bloudění mezi srpnem 68 a listopadem 89. Velmi sympatickou výstavou Miniimprese se představili dětští výtvarníci Českého spolku v Košicích. Název Na lodi bláznů nesla výstava několika mladých českých výtvarníků a milovníci čtyřnohého přítele člověka si rádi prohlédli Czech Pes Photo Antonína Malého.

Poslední dvě z početných výstav byly věnovány 90. výročí vzniku Československé republiky, obě z fondu Státní vědecké knihovny. Prvá z nich byla o sokolském hnutí – Sokol v Čechách, na Slovensku a v Americe a druhá o událostech souvisejících se vznikem ČSR – Od válečného požáru ke společnému státu Čechů a Slováků. Tomuto významnému výročí byly věnovány také dva koncerty, na nichž Ženský sbor Českého spolku a členové Opery Státního divadla Košice nejprve v Michalovcích a poté v Košicích úspěšně předvedli kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek, i vskutku slavnostní a krásný závěrečný koncert festivalu – písňový recital vynikající mezzosopranistky Magdaleny Kožené, která právě košickým vystoupením začala své nové evropské turné. Důstojným zakončením oslav i festivalu bylo položení věnců k pomníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika za početné účasti české komunity i ostatních obyvatel Košic. Je velmi pozitivní, že Dny české kultury nám již po léta pomáhají připravovat také některé další košické i mimokošické kulturní instituce, prohlubuje to stav kulturní i lidské sounáležitosti obou národů.

MUDr. Dagmar Takácsová,
předsedkyně Českého spolku
v Košicích

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012