Sametový podvod se vybarvuje

10 2008 Ostatní česky
obálka čísla

„Z politiků se stala novodobá vrchnost a z občanů daňoví nevolníci.“ Tímto tvrzením vstupuje do krajských voleb Moravskoslezského kraje Petr Czasch, který se snaží už 6 let bojovat proti korupci ve veřejných zakázkách a nezaměstnanosti v Jeseníkách. Zeptali jsme se ho jako kandidáta číslo 1 politického hnutí Demokracie (DK) na hlavní bor volebního programu.

Proč DK předkládá jako hlavní bod volebního programu návrh Občanské Ústavy?

PC: Protože náš kraj i celá ČR potřebuje naprostou změnu politického systému. Nabízet zdarma školné, lékařskou péči, nákupy aut pro hasiče, lepší silnice atd? To je jen pokrytectví – vždyť to vše jsme si svými daněmi dopředu zaplatili! Drtivá většina lidí v ČR není s prací politiků dlouhodobě spokojena – politický systém je nemocný. Chceme-li úspěšně vyřešit jakýkoli problém, ať se týká poškozeného zdraví, porouchaného auta nebo špatně fungující politiky, je nutné, po poskytnutí první pomoci, ihned začít s odstraňováním příčiny. Základní příčinou „nemoci“ naší politiky je špatná a nelegitimní Ústava ČR.

Ústava ČR je špatná?!

PC: Ano, stávající Ústava ČR je špatná, nedemokratická a nelegitimní – nerespektuje nedotknutelnost osobních práv a svobod jednotlivce, není schválena referendem a umožňuje tvorbu zákonů, poškozujících zájmy občanek a občanů. Schválení ústavy 16. prosince 1992 bylo nic než zneužitím pravomoci veřejného činitele ze strany 172 poslankyň a poslanců. Ti si tehdy sami, nezákonně a protiústavně - bez vůle lidu, ústavu odhlasovali a tím uzurpovali veškerou moc ve státě. Vůli lidu nahradili pouze vůlí svou. Občanky a občané ČR byli tehdy podvedeni a ten podvod trvá dodnes. Výsledky pak vidíme denně v TV, čteme v novinách – korupce, zneužívání politické moci a beztrestné rozkrádání veřejných rozpočtů (= našich daní) nás stojí stále více, poslední roky min. 90 mld Kč ročně. Každý pracující tak na beztrestné podvody těch, co nám již 18 let “vládnou”, doplácí ze své mzdy min 18 tisíc Kč ročně. Vrcholem všeho je současně platný zákon o veřejných zakázkách – víte, že dnes už zadavatelé nemusí při otevírání nabídek zveřejňovat ani nabídkové ceny?! Soutěže o veřejné zakázky jsou z 90% jen frašky – bohužel, každoročně za cca 300 miliard Kč z našich daní! Samotnými politiky organizované korupční obchody s rozpočty státu i krajů spolu s největším podvodem v dějinách ČR zvaným „privatizace“, stály od r 1990 každou občanku a občana již více než 200 tisíc Kč. To jsou ty pravé „NAŠE VÝSLEDKY“! Ale k těm se asi ODS svým heslem nehlásí…˘

Jak chcete ten zaběhlý mechanismus změnit?

PC: To už musí chtít změnit občanky a občané. My jsme jen připravili systémové změny. Jsme schopni začít je ihned realizovat, tedy pokud dostaneme důvěru ve volbách. Změnami obsaženými v Občanské ústavě řešíme všechny zásadní nedostatky současného politicko-hospodářského systému. Nejsou v ní žádné fráze nebo plané teorie. V Občanské ústavě je obsaženo to nejlepší z demokraticky řízených států, zemí, kantonů a měst z různých míst světa. Celková koncepce Občanské ústavy je postavena úplně jinak – na principu osobní odpovědnosti všech - občanek, občanů i politiků. Ta současná je postavena na principu kolektivní neodpovědnosti. A začít můžeme klidně hned po volbách 18.10.2008 – vše máme připraveno. Občanky a občané mohou rozhodovat o všem sami, o výši daní, o platech politiků, o stavbě radaru v Brdech, atd – tak jako jinde ve světě, kde jsou prvky přímé demokracie zakotveny do politického systému.

Copak my, občanky a občané, můžeme rozhodovat o svých daních?

PC: No jistě! Vždyť jsou to NAŠE DANĚ – NAŠE PENÍZE, kdo jiný by o nich tedy měl rozhodovat?! To, že dnes o našich daních rozhodují politici, je jen zvrhlost – důsledek špatné ústavy, špatného politického systému. Vždyť rozhodování politiků mnohdy postrádá špetku zdravého rozumu. Příklad: copak vy byste, jako současný hejtman Tošenovský, souhlasil s rušením škol a kultury na venkově – protože prý „nejsou peníze“ a současně podpořil rekonstrukci památníku totality v Hrabyni za 200 mil Kč, zakázku, která má daleko více společného s korupcí než s pietou?!

A nehrozí anarchie pokud budou o všem rozhodovat občanky a občané?!

PC: - v anarchii žijeme již 18 let! Justice i policie je spřažená s politickou mafií, korupční obchody v řádech stovek milliard Kč jsou zameteny pod stůl, Čunek vládne, zelení zmodrali… Koaliční vlády, vedeny střídavě ČSSD a ODS, nám, občankám a občanům, vždy jen předloží za své podvody účet k zaplacení – nikdo za nic nemůže. My jen sehneme hlavy, trochu si zanadáváme a zaplatíme, aniž se nás někdo zeptá, zda zaplatit chceme. A co je na celé věci nejvíc tragické – volíme je dál!!! Oni jen vymění Standu za Jirku, Vaška za Mirka, atd, označeným viníkům dají jako odškodné stamilionové trafiky a dále v klidu organizují další podvody. To Vám připadá jako demokratický systém?! To co navrhuje svým programem DK je moderní, plně demokratický systém, založený na prvcích přímé demokracie. A zkušenosti ze světa hovoří jasně – tam, kde jsou v maximální míře používány prvky přímé demokracie a občanky a občané se tak mohou přímo podílet na rozhodování o věcech veřejných, je hospodářská výkonnost až o 15% větší než tam, kde rozhodují jen zvolení politici. Převedeno do reality – můžeme mít buď o 15% nižší daně, nebo o 15% vyšší platy. Občanky a občané vyberte si!!!

“Samo“ se ale nikdy nic nezmění. V politice to platí dvojnásob a v ČR, kde díky špatné Ústavě ČR vládne korupce a neodpovědnost, to platí trojnásob! Jediní, kdo kdy v politice přinesli změny k lepšímu, byli vždy jen občanky a občané sami. Politici nikdy!

Volby jsou jedinou zákonnou možností občanek a občanů cokoli v politice změnit – jen jednou za 4 roky! Tuto možnost budeme mít 17. a 18.10.2008. Pojďme k volbám - můžeme to změnit.

Celé znění Občanské ústavy a vizi, jak to může v našem kraji a v celé ČR vypadat po naplnění volebního programu DK Můžeme to změnit, najdete na www.demokracie.info.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012