Vojtěch Preissig - Pro Republiku

10 2008 Dějiny česky
obálka čísla

Vojtěch Preissig (1873 Světec u Bíliny – 1944 Dachau) používal pseudonym Jaroslav Orlov v době okupace v odbojové skupině, jež vydávala ilegální časopis V boj.

Na začátku své tvůrčí dráhy po studiích na Uměleckoprůmyslové škole odjel přes Vídeň a Mnichov do Paříže, kde spolupracoval s Alfonsem Muchou a studoval grafické techniky v ateliérech Delauna a Schmida. Po roce 1903 a návratu vznikala v jeho pražském ateliéru díla v duchu secese, nejznámější z tohoto období. Autor začal být známý ilustracemi, grafickými úpravami knih a plakátů. Založil časopis Česká grafika. Stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých grafiků Hollar. Při pobytu v USA působil od roku 1910 jako pedagog na Art Students League i na Kolumbijské univerzitě a jako reklamní grafik. Současně vytvářel abstraktní kompozice a experimentoval s asamblážemi. V Bostonu vyučoval typografii. První jeho písmo z roku 1912 vzniklo pro pedagogické účely. Po návratu z USA vytvářel v protirakouském odboji plakáty do Čs. legií. V kampani za svobodu země v období 1918 užil pro plakáty verzálky svého nového písma. Později vytvořil ještě další druhy písem, například Preissig Roman, kterými položil základy k modernímu grafickému designu u nás. Tehdy vznikala také většina jeho ex libris, ale od roku 1934 se soustředil především na malbu. Ke „své“ abstrakci pronikal přes jednoduché kompozice, například v obraze Strom. Důkazem tvůrčích snah byla Preissigova úspěšná retrospektivní výstava v Topičově salonu v Praze a zároveň otevření jeho muzea v rodném Světci. Roku 1940 byl zatčen, deportován do Dachau, kde o tři roky později zahynul.

Na začátku své tvůrčí dráhy po studiích na Uměleckoprůmyslové škole odjel přes Vídeň a Mnichov do Paříže, kde spolupracoval s Alfonsem Muchou a studoval grafické techniky v ateliérech Delauna a Schmida. Po roce 1903 a návratu vznikala v jeho pražském ateliéru díla v duchu secese, nejznámější z tohoto období. Autor začal být známý ilustracemi, grafickými úpravami knih a plakátů. Založil časopis Česká grafika. Stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých grafiků Hollar. Při pobytu v USA působil od roku 1910 jako pedagog na Art Students League i na Kolumbijské univerzitě a jako reklamní grafik. Současně vytvářel abstraktní kompozice a experimentoval s asamblážemi. V Bostonu vyučoval typografii. První jeho písmo z roku 1912 vzniklo pro pedagogické účely. Po návratu z USA vytvářel v protirakouském odboji plakáty do Čs. legií. V kampani za svobodu země v období 1918 užil pro plakáty verzálky svého nového písma. Později vytvořil ještě další druhy písem, například Preissig Roman, kterými položil základy k modernímu grafickému designu u nás. Tehdy vznikala také většina jeho ex libris, ale od roku 1934 se soustředil především na malbu. Ke „své“ abstrakci pronikal přes jednoduché kompozice, například v obraze Strom. Důkazem tvůrčích snah byla Preissigova úspěšná retrospektivní výstava v Topičově salonu v Praze a zároveň otevření jeho muzea v rodném Světci. Roku 1940 byl zatčen, deportován do Dachau, kde o tři roky později zahynul.

Tyto důvody vedly k rozhodnutí Uměleckoprůmyslového muzea, Vojenského historického ústavu, Archívu hlavního města Prahy a společnosti C. H. Expo připravit expozici nazvanou Vojtěch Preissig: PRO REPUBLIKU!, zaměřenou na Preissigovu schopnost skloubit umělecké a řemeslné kvality grafického designu s obětavostí a službou národu. Výstava představuje přes sto děl v podobě plakátů, brožur, letáků, grafických listů, návrhů i štočků z období prvního a druhého odboje. Jádro tvoří řada autorových plakátů, které jsou pro své umělecké kvality, působivost a kultivovaný výraz zcela výjimečné i ve světovém měřítku. Rovněž plakáty pro americkou armádu a mnohé tiskoviny, zhotovené v Preissigově působišti na Wentworth Institute v Bostonu. Taktéž návrhy na československou vlajku a významné exponáty ze sbírek nejen pořádajících, ale i dalších institucí.

Výstava je přístupná veřejnosti v Clam- Gallasově paláci v Praze do 28. 10. 2008, včetně státního svátku.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012