Přelom 68 Ti, kteří zvolili svobodu

10 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Tématem ojedinělou fotografickou výstavu připravila ve svých prostorách v Nerudově ulici Galerie Montanelli. Představuje portréty literátů pocházejících ze zemí bývalého východního bloku, kteří kvůli pronásledování komunistickým režimem odešli žít a tvořit na Západ. Mezi sedmnácti spisovateli a básníky je sedm českých, z nichž jeden neemigroval – Václav Havel.

Tématem ojedinělou fotografickou výstavu připravila ve svých prostorách v Nerudově ulici Galerie Montanelli. Představuje portréty literátů pocházejících ze zemí bývalého východního bloku, kteří kvůli pronásledování komunistickým režimem odešli žít a tvořit na Západ. Mezi sedmnácti spisovateli a básníky je sedm českých, z nichž jeden neemigroval – Václav Havel.

Z fotografií vyzařuje fluidum osobností, které mají mnohé ve své tvorbě za sebou a prošly složitým vývojem až k rozhodnutí odejít s rizikem věčných emigrantských snů a rizik nesnadné obživy. Vždyť kdo má v emigraci nesnadnější pozici než ten, koho živí práce s mateřským jazykem? Ale také fluidum těch, kteří chtějí ještě mnoho významného vytvořit a pro zadrátované Československo ještě mnoho udělat i na svobodě.

Ještě je třeba dodat podstatné – tato zvláštní výstava vznikla na základě velkého okouzlení Československem, jeho kulturou a lidmi, kterému propadl německý novinář Jürgen Serke. Pracoval v 60. – 80. letech pro významná německá média (Stern, Die Welt aj.) a doprovázel politiky při jejich cestách do Československa, kde se setkával i s disidenty. Proto po roce 68 měl již vstup do republiky ztížen úřady. Těžištěm jeho žurnalistické práce byl odpor spisovatelů proti totalitám 20. století – jak německému fašismu (zde odvedl obří práci na zmapování osudů protifašisticky píšících německých literátů) a také proti komunismu. Kromě žurnalistických prací je autorem řady knih na toto téma (Spálení básnici – o autorech, jejichž díla v r. 1933 pálili nacisté, Vyhnaní básníci – o autorech z komunistických zemí, kteří emigrovali a pokoušeli se uchytit v cizím světě. Tuto knihu doprovodily některé z vystavovaných fotografií). Mnohé práce Jürgena Serkeho získaly významná ocenění. Podílel se také na vzniku Muzea pronásledovaných umění v Solingenu, které bylo otevřeno letos v březnu jako jediné svého druhu v Evropě.

Výstava je v Galerii Montanelli, Nerudova 13, P1, otevřena do 30. listopadu 2008

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012