ČSÚZ - Profesor z kurzu ČSÚZ vydal knihu o české historii

10 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Není zcela obvyklé, že odborná kniha s historickou tématikou má okamžitý čtenářský úspěch, ale „Pohledy do českých dějin“ doc. Dr. Jaroslava Moravce, CSc., které letos vydalo nakladatelství Futura, šly doslova na dračku a v červnu byly beznadějně vyprodané. Pro ČSÚZ je úspěch knihy o to radostnější, že autor po deset let vyučoval na jeho letním jazykovém a vlastivědném kurzu a absolventi si dodnes vzpomínají na Moravcovy výklady původu názvů českých měst a řek.

„Žádný evropský národ neprošel tolika historickými zvraty jako národ český, nepropadal se od doby slávy mocného království až na samý práh zániku, a pak se během 19. století povznesl mezi průmyslově i kulturně nejvyspělejší v Evropě“, zdůrazňuje autor na obálce své knihy, v níž se snaží podat ucelený výklad české historie na bázi Palackého a Masarykova pojetí a posílit výchovu k národní hrdosti nezbytnou pro zachování naší národní identity.

Čtenář se ovšem v knize dozví i co nám zanechali Keltové (nejstarší název naší země, jména řek, míst, ale i některé zvyky), nalezne v ní netradiční pohled na sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, na vyvraždění Slavníkovců, na kolonizaci českého pohraničí, husitství, Marii Terezii a Josefa II., formování novodobého českého národa až do začátku 20. století.

Podle legend a kronik je kníže Václav například považován za mladého muže, který byl zavražděn ve svých 25-30 letech. Jenže z Moravcovy knihy se dozvíme, že „antropologické vyšetření lebky knížete ukazuje, že jeho věk je nutno klást ke hranici 40 roků“. „Tradičně se uvádí, že po smrti Václavova otce Vratislava v r. 921 vládu převzala matka Dragomíra kvůli Václavově nezletilosti. Jenže Václavovi tehdy bylo již více než 25 let! Nešlo tedy o jeho nezletilost, ale o rozpory Přemyslovců v nazírání na další mocenskou orientaci....“, píše autor na jiném místě.

Kromě podobných zajímavých historických údajů najdeme v knize poznámky o vývoji českého jazyka, etymologický výklad řady slov a stručný nástin historie sousedních slovanských států.

Moravcovu práci nadšeně přivítaly vedoucí kateder slavistiky z Petrohradu, Kyjeva a Lvova, které se letos účastnily kurzu češtiny ČSÚZ. „Je to velmi zajímavé čtení a bude to povinná četba na naší katedře“, říká Olga Palamarčuková z Kyjeva. Oceňuje, že jde o vědecko-populární text, který je pro studenty přitažlivější. „Všechna fakta jsou nicméně pečlivě vědecky zpracována, závěry jsou věrohodné, přesvědčivé. Studentům kniha dokazuje, že i studium dějin může být velice zajímavé, napínavé, někdy úsměvné“, dodává. Pohledy do českých dějin. Dr. Jaroslava Moravce CSc. mohou podle ní v každém Čechovi vzbudit národní hrdost.

První vydání knihy bylo sice zcela vyprodané, ale nakladatelství Futura již vydalo dotisk.

Hebr

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012