SLAVNÍ čeští exulanti 20. století

2 2002 Naši ve světě česky
obálka čísla

    Je tomu letos již 32 let, co zemřel v exilu dne 11. ledna 1969 profesor dr. Václav Hlavatý, jeden z největších matematiků 20. století. Tehdy celý světový tisk psal o jeho významné práci. Dr. Jaroslav Němec, jeden ze zakladatelů Společnosti pro vědy a umění v USA vzpomíná: "Univerzita v Inidianě, na které působil, jmenovala dr. Hlavatého v roce 1964 Distingushed Service Professor of Mathematics s prohlášením, že jeho matematické interpretace teorie relativity patří mezi největší vědecké výkony tohoto století."
    Vědecká činnost dr. Hlavatého, která obsahuje 160 publikovaných prací v diferenciální geometrii a od r. 1950 zejména v obecné teorii relativity a v teorii jednotného pole, byla uznána v r. 1961, kdy byl pozván k cestě kolem světa, během níž přednášel na 70 univerzitách a poté znovu, v r. 1964, kdy jeho univerzita vydala poctu k jeho sedmdesátinám, do níž přispělo na 50 vedoucích světových matematiků.
    Dr. J. Němec o něm dále píše: "Pro nás, Čechy a Slováky v zahraničí, byl profesor Hlavatý nejen velkým vědcem, ale také intelektuálním vůdcem. Ještě předtím, než jsme přišli na veřejnost s myšlenkou založit Společnost pro vědy a umění (SVU), mluvil o přehodnocení exilu tak, že na první místo musí nastoupit úsilí o zdůraznění kulturních hodnot, jimiž naše národy přispěly ke světové kultuře. Chtěl,a by exil co nejvíce rozvíjel svou tvůrčí energii a zastupoval také v ;cizině československou vědu a umění, když domov byl umlčen.
    Ve své první přednášce o SVU v r. 1958 řekl: "Politický exil je naším vyslancem jen potud, pokud hrozí válka. Nehrozí-li válka, je politicky a obvykle i mravně bezmocný. Povinnost tohoto exilu leží tedy především v práci kulturní.
    Pro úspěchy a rozvoj Společnosti pro vědy a umění učinil dr. Hlavatý nesmírně mnoho. Byl zvolen předsedou SVU v říjnu 1958 a znovu v r. 1959 a v r. 1960. Dr. Němec vzpomíná: Až jednou bude historik procházet archivem SVU, najde stovky jeho dopisů. Hlásil se k SVU jako otec a říkal: To je také moje baby! V roce 1962 prosadil na své místo dr. René Wellka (jehož oborem byla srovnávací literatura). Byl přesvědčen, že střídání ve všech funkcích, zejména ve funkci předsednické, je pro SVU životní důležitostí. Přijal znovu předsednictví v r. 1966, když mu bylo prokázáno, že ho SVU nutně potřebuje."
    Dr. Hlavatý byl člověkem velice přátelským a srdečným, plným zájmu o každého. Byl přímý, skromný a měl též neobyčejný smysl pro humor. Měla jsem tu čest ho osobně poznat a být přítomna jeho přednášce o jeho cestě kolem světa. Jeho pozorovací nadání a skvělý humor byl nezapomenutelný. Bylo to na prvním mezinárodním kongresu SVU ve Washingtonu na podzim r. 1962. Prezident Masaryk by byl o něm jistě řekl: Pěkný člověk.
    Čest jeho památce!


Marie Dolanská, Kalifornie

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012