SLAVNÍ ČEŠTÍ EMIGRANTI 20. STOLETÍ

2 2002 Naši ve světě česky
obálka čísla

    Profesor KAREL HUSA, dnes mezinárodně známý skladatel a dirigent, se dožil 7. srpna 2001 svých 80-ti let. V jednom z posledních čísel "Hospodáře" se dočítáme, že Karel Husa začal pracovat na svém světoznámém díle "HUDBA PRO PRAHU 1968" v den sovětské okupace Československa, 21. srpna 1968. O této skladbě napsal emeritní profesor historie na Universitě Mt. Saint Vincent Miroslav Turek zajímavou publikaci: "Czech Music", z níž vyjímáme:
    "Při příležitosti zvolení Karla Husy za člena Americké akademie umění a literatury v květnu 1994, prohlásil o něm velvyslanec John K. Galbraith, že Karel Husa, držitel Pulitzerovy ceny v oboru skladby, vynikl nejen jako komponista, ale i jako dirigent a pedagog. "Jeho HUDBA PRO PRAHU 1968 se dosud dočkala sedmi tisíc provedení. Husa je v každém ohledu mistrem, zvládá oblast vrcholně dramatické hudby, což dosvědčují jeho VýJEVY Z TROJANEK, je svrchovaný na poli vypjaté expresivity, o čemž vypovídá SYMFONIE č. 2, a REFLEXE, a bezpečně dosahuje vrcholu technické viruosity, dokumentované například svým KONCERTEM PRO ORCHESTR."
    Mistr Husa studoval hudbu v Praze a též v Paříži. V r. 1954 dostal nabídku učit kompozici a dirigování na Cornell University, v Ithace, ve státě New York. Též tam dirigoval univerzitní orchestr.
    Je též mnoho let členem Společnosti pro vědy a umění.
    Profesora Karla Husu jsme měli tu čest poznat osobně zde v San Diegu v r. 1984. Přednášel o české hudbě na naší universitě a též dirigoval symfonicky orchestr města San Diega při Smetanově festivalu, který jsme zde tehdy pořádali. Hovořil velmi pohnutě o své vlasti, kterou musel opustit a do níž se dlouho nemohl vrátit. Byl zván jako slavný skladatel a dirigent do mnoha zemí, jen ve své vlasti byl skoro neznám až do nedávných let. Rád vzpomínal na své učitele. O nich se zmiňuje v jednom ze svých článků: " Mne naučil komponovat český skladatel Jaroslav Řídký v Praze. Ostatní učitelé, i ti pozdější, jako Honeger nebo Boulanger mi dali rady, ale Jaroslav Řídký mne naučil pořádně skladatelskému řemeslu, což každý neumí -- učitelů jako byl Řídký je ve světě málo."
    Mistr Husa je stále činný a pracuje na několika skladbách. Přejeme mu hodně zdraví do dalších let a hodně úspěchů.


M. Dolanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012