Bratr Jaroslav Freml příslušník 5. pluku T. G. Masaryka

2 2002 Naši ve světě česky
obálka čísla

    Jaroslav Freml by jedním z českých legionářů I. světové války. V ;nově vzniklém Československu 17 let vykonával službu civilní stráže osobní ochrany T. G. Masaryka. Za 2. světové války byl totálně nasazen a po válce nastoupil jako člen civilní stráže policejního ředitelství v Praze. V r. 1947 se zúčastnil sjezdu legionářů a brzy nato místo vděku se dočkal penze a v r. 1952 ještě vystěhování z Prahy v rámci akce ministerstva vnitra. 15 let žil na Šumavě. V srpnu 1968 se s manželkou Barborou rozhodli navštívit Paříž a netušili, že z krátkého výletu se stane definitivní opuštění vlasti. Do okupovaného Československa se nechtěli vrátit a 14. září (v den výročí úmrtí TGM) vstoupili na brazilskou půdu. Zde se stal br. Jaroslav čestným členem místní odbočky
    Čs. obce legionářské a zde také 29. května 1970 v Sao Paulu zemřel. Z jeho pozůstalosti máme v redakci seznam čs. legionářů, kteří stejně jako on, ale většinou mnohem dřív, zvolili nelehký osud exulantů a dožili své životy v daleké Brazílii.


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012