Czechia

5-6 2008 Ohlasy a názory English
obálka čísla

Milá paní šéfredaktorko, na vašem úvodním „Slovu“ jsem si zase pošmákla! Jak vy to dovedete nebojácně povědět, padni komu padni, hlava nehlava! Kéž by takovou kuráž mělo víc lidí a na víc místech!

Škoda, že si nemůžete troufnout zařadit do „Kocourkova“ taky vedení CzechTourismu a Česká centra. Měli by totiž konečně pochopit, že jednají proti zájmům naší země, když jí odpírají zeměpisné jméno a bojkotují jména Česko i anglické Czechia. To jsou známé věci a už jsem si o nich s vámi dopisovala dříve. V posledním čísle CD v anglickém článku „Josef and Karel Čapek“ se praví: „The members come partly from Czech, partly they are foreigners.“ Autor(ka) zcela pochopitelně a oprávněně hledá krátké jednoslovné jméno, a vypomáhá si tím, že ze slovního spojení Czech Republic vynechá to druhé. Když to vezmeme z pozitivní stránky, je to jeden z důkazů, že krátké zeměpisné jméno potřebujeme. Ale vykládejte to tvrdošíjným úředníkům, kteří si nevidí na špičku nosu!

Já vím, že CzechTourism je váš nadřízený orgán nebo sponzor, a že ho nemůžete z taktických důvodů veřejně kritizovat. Ale copak vám papaláši kontrolují, jaká slova používají vaši překladatelé nebo autoři?

Vaši lidé se mohou z pilnosti podívat do slovníku, který je podle mého mínění autorita. Josef Fronek: Velký anglicko-český slovník. Leda, Voznice, 2006, s. 408 uvádí heslo Czechia = Česko.

V příloze je tabulka „Mess in the names“, rovněž zajímavá věcička.

Srdečně zdraví EH

Poznámka redakce

CzechTourism není naším nadřízeným orgánem ani sponzorem. Český dialog je nezávislým médiem.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012