Kongres v Kanadě

5-6 2008 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Úryvek ze zápisu schůze Komise pro krajany při Senátu ER:

...Pan Gustav Plíva, předseda Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, informoval komisi o činnosti sdružení. Zároveň informoval o 60. kongresu sdružení a o udělení Masarykovy ceny sdružením senátoru Mejstříkovi a žádá komisi o zvážení schválení této cesty senátoru Mejstříkovi.

Pozval na tento kongres také předsedu a další členy komise. Řekl, že na minulé návštěvě členů komise v Kanadě v Torontu bylo málo lidí z důvodu malé informovanosti o této návštěvě.

K tomu se vyjádřil předseda komise J. Zoser, že plán cest komise byl schválen na konci roku 2007, pro komisi byl dán určitý rozpočet na tyto cesty. Cokoliv je navíc, tak musí být navrženo některým z členů komise a následně schváleno jak komisí, tak i OV...

Na to reagoval e-mailem Miloš Šuchma, bývalý dlouholetý předseda tohoto sdružení, které mj. v příštím roce oslaví 70. let. Vyjádřil politování nad tím, že komise nevěnuje pozornost tomuto (vlastně největšímu krajanskému sdružení na světě – pozn. ES) a nepodpořilo cestu senátora Martina Mejstříka. Kanadští krajané to cítí dokonce jako urážku a rozhodlo se p. Mejstříka pozvat na své náklady.

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012