120 let KČT

5-6 2008 Ostatní česky
obálka čísla

„Nastavuj tvář slunci a stíny budou za tebou…“

Turisté v letošním roce slaví významné výročí. V mázhausu plzeňské radnice se v dubnu konala výstava ,,Šumava v mapách a průvodcích“. Výstava byla pořádána ke 120. výročí Klubu českých turistů v Českých zemích a 115 let KČT v Plzni.

Klub českých turistů (KČT), největší český turistický spolek, byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců okolo cestovatele Vojty Náprstka. Na první akci se vypravilo 363 turistů, když se rozhodli, že navštíví Světovou výstavu v Paříži v roce 1889. V roce 1891 se klub zúčastnil Jubilejní výstavy.

Turisté zakládali turistické chaty, rozhledny a vznikaly nové turistické trasy. Začala se také stavět Petřínská rozhledna i lanovka.

Klub českých turistů se po 1. světové válce značně rozšířil, pomáhal horolezcům a podporoval snahy o zřizování národních parků či přírodních rezervací. Pořádaly se cesty do Tater, podporovala se slovanská vzájemnost, podporovalo se horolezectví, lyžování i vodácké kluby. Výhodou bylo i zlevněné jízdné. Mnichovskou dohodou byly Německem zabrány nejkrásnější pohraniční kraje. Klub tak ztratil hory, chaty i značky. Po roce 1945 se všichni opět těšili na rozvoj turistiky, ale komunisté znárodnili většinu chat i rozhleden. Po roce 1989 začal opět větší rozvoj KČT. V roce 2006 v bývalé synagoze v Bechyni bylo otevřeno Muzeum turistiky. V muzeu najdete vše o vývoji turistiky u nás i v Evropě, povídání o významných osobnostech a pěkná vypravování o českých rozhlednách a řadu zajímavých fotografií.

Značení pěších tras je náplní „značkařů“ již od roku 1889. Značkaři vyznačí za rok mnoho kilometrů tras, kontrolují cesty, prořezávají je a také opravují směrovníky. V současnosti je v ČR více než 37 000 km značených pěších tras a vyvěšeno je 53 500 směrovek. Takovou novinkou od roku 1997 je to, že KČT provádí také značení cyklistických tras. Základní systém cyklotras v ČR bude po dokončení zahrnovat více než 6150 km. Lyžaři mají v horských oblastech radost z výborně značených lyžařských tras.

Dne 2. dubna 2008 byla v Norimberku oficiálně otevřena 1537 kilometrů dlouhá Panevropská cyklistická stezka. Je značena modrožlutým logem. Stezka v podstatě prochází středověkou obchodní „Zlatou stezkou“. Trasa začíná v Praze, pokračuje kolem památného hradu Karlštejn, zámku v Hořovicích a míří na Dobřív, kde za zmínku stojí významný vodní hamr a starodávný Kamenný most. V Plzni trasa nabídne cestu kolem světoznámého pivovaru Prazdroj a turisté si mohou ještě v Plzni prohlédnout synagogu, která je po jeruzalémské a budapešťské třetí největší na světě. Trasa prochází hornické Stříbro a starobylé Kladruby, kde se konají velmi často úchvatné koncerty. Po cyklostezce se dostaneme do Německa přes Norimberk „cestou hradů“ až do univerzitního města Heidelberg. Ve Francii cyklostezka přetíná Rýn u Štrasburku a pokračuje přes Nancy, krajem Champagne, kolem vinic a nádherných zámků a končí v Paříži, kde se nachází konec této úchvatné cyklostezky.

Plzeň se také svojí výstavou připojila k oslavě KČT. Na výstavě návštěvníci shlédli i repliky původních směrovníků, které jsou také vystavěné ve stálé expozici na Petříně. Na výstavě bylo připraveno velké množství topografických i turistických map. Například mapa „Demarkační čára“ navržená spojenci na počátku roku 1945 a zakreslená do mapy. V roce 1957 byla vydána v bavorském Hofu turistická mapa, postihující část naší Šumavy. Zpustošenou krajinu a zbořeniště osad nazvali naši sousedé „pouští“. Z důvodů vzniku vojenských újezdů (cvičišť) i hraničního pásma zaniklo na Šumavě celkem 443 obcí a osad! Prohlédnout si návštěvníci mohli mapy vydané Vojenským zeměpisným ústavem v Praze či generálním štábem. Zajímavé byly i staré lyžařské mapy či mapa Šumavy z roku 1933. Nejdříve se trasy značily červeně. Později přibyla barva modrá a těsně před 1.světovou válkou zelená a žlutá. V roce 1955 pro mnohé vydavatele map končila tehdejší Československá republika například za Nýrskem na Šumavě. Nebylo žádoucí vydávání dobrých map. Žili jsme přece v izolaci.

Na výstavě byla také mapa Železnorudska z roku 1882. Děti si mohly prohlédnout opravdový osmihran k umístění směrovek, které se používají především v CHKO a v Národních parcích. Turistické značky jsou malovány fermežovými barvami ve výši očí. Všichni bychom měli dbát na to, aby se práce značkařů neničila. Naštěstí jsou již v dnešní době i stojanové mapy, které se užívají v terénu chráněny kryty a stříškou. Před počasím,jsou tak chráněné ale před vandaly ještě ne. A kdo se více zajímá o turistické průvodce, tak jich na výstavě mohl vidět velké množství od roku 1904 až do dnešní doby.

A jak to vypadá s turisty, kteří navštěvují naší zem? Nejvíce turistů tradičně navštěvuje Prahu, pak Karlovarský kraj, jižní Moravu a také Plzeňsko. Vysoký nárůst zájmu o naši zemi je nově v Číně a v Brazílii.

Každý turista kráčí krajinou pro radost. Má radost z pohybu v přírodě a velmi rád poznává nová zajímavá místečka a obdivuje krásnou krajinu. Mnozí nezapomenou pozorovat cestou rostliny, živočichy i nerosty. Všem je k dobru, že si zlepšují svoji fyzickou kondici a zlepšují tak tělo i ducha a nakonec je i velmi příjemné posezení s přáteli v české hospůdce. Tak až se na nějakou pěší či cyklistickou stezku vydáte, tak si vzpomeňte na všechny ty, kteří se zasloužili o to, že vaše cesta je příjemná.

Oslavy 120. výročí založení Klubu českých turistů vyvrcholí 11. června 2008 v Praze v Náprstkově muzeu a v Betlémské kapli a v sobotu 14. června 2008 na celostátním setkání turistů na Staroměstském náměstí.

Podrobnosti na: http://web.kct.cz/.

Mnoho kilometrů na trasách vám z Plzně
přeje dr. Ludmila Mašková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012