Výročí VONS

5-6 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Místopředseda Senátu Jiří Liška uspořádal při příležitosti 30. výročí vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných seminář o dějinách a významu VONS. Setkání se konalo ve Valdštejnském paláci v úterý 22. dubna 2008 v Hlavním sále Senátu. Úvodní slovo pronesl místopředseda Senátu Jiří Liška. Poté následovala panelová diskuse s členy VONS, kterou moderovala Kamila Bendová za přítomnosti Václava Havla, Jana Rumla, Jaroslava Suka, Petrušky Šustrové a Petra Uhla. Patrik Benda, poradce místopředsedy Senátu, moderoval Historický panel k dějinám VONS. Anna Šabatová měla svůj příspěvek s promítáním textů na panely. Tři historici z nedávno vzniklého Ústavu pro studium totalitních režimů přednesli příspěvky na téma Justice a vězeňství za normalizace (Mgr. Tomáš Bursík), Prameny k dějinám VONS v Libri prohibiti (PhDr. Jaroslav Pažout) a Prameny k dějinám VONS v Archivu bezpečnostních složek (PhDr. Petr Blažek). Panelovou diskusi s klienty a spolupracovníky VONS moderoval Jan Bednář za účasti JUDr. Jána Čarnogurského, biskupa Dominika Duka, Ing. Rostislavy Křivánkové, JUDr. Otakara Motejla a Petra Pospíchala. Společenské setkání členů a příznivců VONS proběhlo na závěr odpoledne a trvalo až do večerních hodin. Semináře se zúčastnil ing. Rudolf Battěk, Otka Bednářová, Jiří Dienstbier, Helena Klímová, Dana Němcová, Prof. RNDr. František Janouch aj.

Akci podpořilo HANNS SEIDEL STIFTUNG, LIGMET, a. s., a ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR.

ob

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012