Čeština pro Ukrajince

5-6 2008 Knihy česky
obálka čísla

HaKZa finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a také organizační podpory Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského v roce 2007 byla vydána v Užhorodě učební příručka „Čeština pro Ukrajince“. Je to už druhé vydání doplněné a rozšířené.

Autoři: Mgr. Julij Hojdaš Ph.D. a odb. asistent Iryna Hojdašová (Užhorodská národní univerzita, Ukrajina) připravili moderně koncipovanou učebnici českého jazyka, která je určena ukrajinsky mluvícím uživatelům. Vychází z bohatých zkušeností získaných při výuce ukrajinských studentů a soustřeďuje se na rozvíjení schopnosti domluvit se a nabýt jazykové dovednosti v každodenních situacích. S touto učebnicí se naučíte rozumět mluvenému slovu, budete se umět aktivně zapojit do rozhovoru, porozumíte psanému a budete umět sami psát. Aktualizovaná a doplněná verze (i se slovníkem) má 20 lekcí, které postupují podle náročnosti a návaznosti. Učebnice systematicky vykládá českou gramatiku a umožňuje zvládnutí složitého systému písma, gramatiky i zvukové stránky českého jazyka (učebnice je doplněna o CD s fonetickým kursem). V jednoduchých krocích postupně přibližuje všechny dovednosti potřebné pro ústní a písemnou komunikaci.

Výklad je založen na srovnání gramatického systému češtiny a ukrajinštiny, přičemž zohledňuje ukrajinsko-české rozdíly i shody a jeho cílem je poskytnout přehled současné české mluvnice formou srozumitelnou co nejvíce uživatelům.

Gramatika je vysvětlovaná ukrajinsky a důkladně procvičovaná, učebnice vede studenty i k autonomnímu, samostatnému zvládnutí gramatických jevů a pravidel.

Učebnice českého jazyka poslouží širokému okruhu zájemců o studium češtiny. Využijí ji samouci i žáci a studenti nejrůznějších typů škol a jazykových kurzů, a to od začátečníků až po středně pokročilé. Publikace nabízí bohatý, široce variabilní jazykový materiál, obsahuje úryvky z originálů významných českých spisovatelů, čímž seznamuje čtenáře s českou klasickou literaturou a možná i motivuje k přečtení celého díla známých autorů.

Součástí knihy je taktéž dodatek se vzorky česky psaných úředních a obchodních dopisů a jiných písemností tak důležitých k praktickému zvládnutí v dnešní době.

Na zadní straně obalu učebnice čtenář nalezne stručné základní encyklopedické údaje o České republice, což je velice praktické.

Příručka je také určena učitelům, neboť pomáhá zefektivnit výuku, aktivizovat třídu, účelně organizovat samostatnou přípravu žáků, kterým dodává tolik potřebnou sebedůvěru při aktivním užívání českého jazyka.

-HaK-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012