Oton Kovařík

5-6 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Dne 6. června se dožívá jubilea 80. let významná osobnost české komunity v Los Angeles, pan Oton Kovařík. Před emigrací byl u nás známý jako autor rozhlasových i televizních her pro děti, spolupracovník Černého divadla, recitátor a výtvarník. Roku 2003 byl vyznamenán Pamětní medailí Ministerstva zahraničních věcí ČR za přínos na poli české kultury v zahraničí a Mezinárodní astronomická unie po něm pojmenovala planetku číslo 33058 objevenou v roce 1997.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012