Konference Krajané a exil: 1948 a 1968, Praha 16. - 17. září 2008

5-6 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Vzhledem k tomu, že osmičková výročí letošního roku mají úzkou souvislost s československým a českým exilem, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá 16.-17. září 2008 v Praze konferenci „KRAJANÉ A EXIL: 1948 a 1968.“ Konference naváže na Týdny zahraničních Čechů, konané v Praze v letech 1998, 2000, 2003 a 2006. Konference se uskuteční pod záštitou ministra zahraničí České republiky pana Karla Schwarzenberga a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Nabídne možnost nahlédnout exilové vlny, způsobené politickými událostmi let 1948 a 1968, pohledem historiků (účast přislíbili mj. Jiří Pernes, Vilém Prečan, Vladimír Nálevka a další), ale i pohledem vás - zahraničních Čechů, pamětníků oněch dramatických událostí.¨

Jednacím místem bude Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, dobu jednání v oba dny předpokládáme od 9.00 do 17.00 hodin. Součástí konference bude i doprovodný program včetně návštěvy Ústavu pro studium totalitních režimů. Konference se koná v součinnosti s Krajanským folklorním festivalem, který začíná v Praze 18. září 2008. Podrobné informace o konferenci najdete na internetové adrese www.zahranicnicesi.com.

Všichni zahraniční Češi a krajané jsou co nejsrdečněji zváni! Prosíme vás, abyste nám potvrdili předběžnou účast a eventuelní zájem vystoupit na konferenci s vlastním referátem. Zaregistrovat se můžete na adrese MKVZČ, K Zahrádkám 1289/4, 15500 Praha 5, Česká republika, nebo na e-mailové adrese info@zahranicnicesi.com. Potvrzení vaší účasti očekáváme do konce srpna 2008.

Věříme, že vás připravovaná konference zaujme a těšíme se na setkání s vámi na půdě Univerzity Karlovy, jejíž prostory se staly tradičním fórem pro setkávání zahraničních Čechů z celého světa.

Ája Vrzáňová-Steindler,
předsedkyně MKVZČ
Miroslav Krupička, tajemník MKVZČ

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012