Dědečkova radost

5-6 2008 Kultura česky
obálka čísla

„Tady je krásně: krajina, zvyky a pohostinnost. A ty vaše valašské písničky,“ říkaly návštěvy, doprovázející mou matku do Čeladné – polesí Podolanky v Beskydech, kam mě s oběma bratry přivážela na prázdniny. Návštěvám můj děda vždy podmračeně odpověděl: „Ni valašske, naše lašske pěsničky – do frasa!“

Dovolím si jeho větu rozvést. Výraz Valašsko vešel do širokého podvědomí proto, že Valaši z rumunského území dokázali na Moravě ve tvrdých podmínkách natrvalo zapustit své kořeny. Dále proto, že z rovin střední a jižní Moravy byl folklor a kultura dostupnější, nežli z kamenitých cest, strmých strání a kotárů severovýchodního území, o Slezsku nemluvě. Dnes to může být i proto, že – jako v minulých staletích například Anglie zahrnovala pod své království určitá území Evropy i jiných kontinentů – stejně tak vláda Valašského království zahrnula pod svá křídla například Čeladnou. Logicky, neboť každá vláda tak činí z důvodů strategických, taktických a dalších. Zajímavé však je, že autor a realizátor pěkné myšlenky Valašského království je z Frenštátu pod Radhoštěm a kancelář má dnes ve Frýdlantě nad Ostravicí. A že tento s nejbližší Čeladnou a Frenštátem byla města lašská.

Posuďme: LAŠSKO bylo a je etnograficky (leckdy překrytí i územní) Moravské a Slezské. Oblast Moravského Lašska, pestrá a národnostně málo diferencovaná, měla kulturní centra Brušperk, Frenštat (pod Radhoštěm), Mistek (dnes část dvojměstí Frýdek- Místek), Moravskou Ostravu a Přibor. Oblasti Slezského Lašska, chudší a národnostně složitější, vévodil Frydek (dnes část dvojměstí Frýdek-Místek), Frydlant (nad Ostravicí) a Slezska Ostrava. Z hlediska hospodářského bylo a je Lašsko nížinné a horalské s obyvatelstvem nížin, podhůří i hor: rolníky, řemeslníky, pasekáři a salašníky. Přes rozdíly v zachovávání lidové kultury obou oblastí je tento region územním celkem, nazývaným Moravskoslezské Lašsko.

A kulturní dědictví Lašska? Spojuje ho nejen jazyk, písně, tance a výtvarný projev, ale celkový genius loci. Kdo by neznal Lašské tance Leoše Janáčka (z Hukvald) a mnohé další lašské umělce, zde narozené? Kdo by v současnosti neznal například primáše frýdlantské cimbálové muziky Kotci, pana Štěpána Kotka a jeho dceru Hanu Kotkovou, dnes vynikající houslovou virtuosku švýcarské filharmonie? A básnířku, bravurní vypravěčku, sběratelku, autorku lidových písní a výtvarnici, paní Františku Pituchovou z Frýdlantu nad Ostravicí? Poprvé jsme se setkaly v roce 1986 na slavnostním večeru k vyhlášení cen literární soutěže Proseč Terezy Novákové. Radovan Lukavský tehdy s omluvou autorce přednášel její verše ve starohamerském nářečí – za ně právě obdržela třetí cenu v poezii a hlavní cenu za přínos do literární tvorby. Verše mi připomněly jazyk mých předků: Staré Hamry jsou pouze několik kilometrů od polesí Podolanky. Tu noc jsme si s Františkou dlouho povídaly. Od té doby jsou naše debaty – o foklóru a tradicích, o jazyce a literatuře, o výtvarném umění a kultuře a o životě vůbec – pro mne vždy vzrušující a velmi inspirativní.

Vím o jejích prvních básních v „šestaštyryceti ponejprv“, o „besedovani“ coby členky Sdružení Bezručův kraj. O vystoupeních na folklorních slavnostech a na festivalech lidových vypravěčů. O prvních cenách, např. Šmukáči Vaška Mlýnka, nemluví. Zúčastňuje se každoročních výstav výtvarných umělců Beskydského kraje v Ostravici – jako jediná vystavuje literární tvorbu s velkým úspěchem. Jako členka Národopisné společnosti sbírala nápěvy a texty, při výšlapech i k samotám zaznamenávala místní mluvu. Vydala Pěsničky od srca a Posbirane po našimu - sborníky písňových textů, z nichž mnohé notově obohatil primáš frýdlantské cimbálové muziky a nastudovali sbormistři František Hába a Boris Hajdušek. Její básně vyšly ve sbírkách Mojim rodnym, Hlupoty a Postřehy. Chystá Slovník nářečí Starohamerského. Františka Pituchová, narozena roku 1928 ve Starých Hamrech-Hamrovicích, dostala do vínku nádherný hlasový fond „po maměnce, kera zpivala do kolibečky“, hlubokou lásku k rodnému kraji po otci, kronikáři obce. Do třetice velkou odvahu „po tětušce Lojkaskove k vypravjaňu“ a vystupování v lašském kroji, aby se mohla podělit o své dary s ostatními. Za sebou má rozhlasové i televizní pořady. Její tvorba logicky vyústila do diplomové práce absolventa Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pod názvem Písňová tvorba Františky Pituchové. Autorsky je zastoupena ve sborníku Od folkloru k folklorismu, literární tvorbou v databázích knihoven a v kulturních institucích. Její koláže, které ocenil například Jiří Kolář, jsou v soukromých sbírkách doma a v zahraničí. V roce 2005 proběhla výstava z celoživotní tvorby Františky Pituchové v prostorách Církevní knihovny v Praze, poté v Národní knihovně-Klementinu, odkud byla převzata na pražský knižní veletrh Svět knihy 2005.

Když jsem letošního třetího dubnového dne ve Frýdlantě nad Ostravicí v sále „praskajícím ve švech“ uslyšela začátek její písně „Tichučko, milučko je v tym našim kraju. Do oblačku naše hory svoje vrychy odivaju. Nad nimi matička Beskyd kralovnička…“, znovu se mi vybavila dědečkova slova. A myšlenka, že jsem správně tam, kde být chci a tedy mám:

Na oslavě krásného životního jubilea narození Františky Pituchové! Slavnostní setkání s její tvorbou připravila právě cimbálová muzika KOTCI. Atmosféru navozovaly koláže autorky v předsálí frýdlantského Domu zahrádkářů, vystavené pouze pro tento večer. V přednesu jejích veršů, umocněných krásnou melodikou houslí, cimbálu a ostatních nástrojů, jsem si uvědomila, jak je Františka s hudbou propojená. Právem se honosí titulem Kotků TĚTKA FANKA, neboť bezpočtukrát s frýdlantskou muzikou vystupovala. Pochopila jsem, jak je vnitřně spojená s beskydským lašským folklorem a s prostředím. Její pěsničky od srca v provedení dívčích souborů, stejně jako čistých ženských i mužných hlasů, přímo chytaly za srdce. Což teprve, když se prolnuly se skladbami a písničkami na přání a s ukázkami zvyků. Obohacené autorčinými tanci v provedení souborů od nejmenších dětí až k dospělým nenechávaly nikoho klidným. Uvědomila jsem si, jak je představitelka láskyplného pojmenování FANČA či FANUŠKA spojená neviditelnou nití přirozeného talentu pro rým a melodii, pro metaforu a lyriku s námi ostatními. Jak dokáže správně naladit strunu našeho srdce, až se rozechvěje správným akordem a rozezní do plné písně. Na oplátku mnozí přijeli a přišli za „svou“ Františkou s přáními buď tichými „mezi štyrmi očami“ nebo přednesenými, například panem starostou města či Jeho výsostí Lašským králem, také tlumočenými z Prahy. Večerní sál prostupovalo vyprávění a humorná i moudrá láskyplná slova oslavenkyně jako vůně podarovaných kytic.

„Cela moja tvorba sa prolina. Dotykam sa ju takych, keři v našem kraju žiju a doživaju s nařečim. Ja jich hledam pro ich strasti, udalosti, radosť i mudrosť a to všecko je v mych basničkach, pěsničkach, vypravjaňach, vytvarnu. Chcu psať z lasky k Lašsku a k luďam, v uctě a pokoře a chcu se uměť těšiť… Chcu uměť žiť, važiť si všeckeho a všeckich ludi. To je najvěči uspěch a hodnota meho života.“

V ohlušujícím potlesku všichni lidé povstali. Večer zkrásněl jako nevěsta, kterou začepují…

Lašsko má ve Františce Pituchové mimořádnou osobnost, kterou dnes můžeme právem zařadit mezi výše zmíněné tvůrce. A z její tvorby a celkového postoje k životu a k lidem nás „cosi“ zasáhne a usídlí se v srdci natrvalo.

Dědo, kdybys ještě žil, měl bys určitě velikou radost.

Olga Szymanská

Grandfather’s Delight

VALASSKO is a part of Northeastern Moravia. It is known for its own folk music, culture and traditions. The area includes the mountain range of Beskydy, as well as some well-known towns such as Frenstat, Frydland, Mistek, Frydek, and Moravska and Slezska Ostrava. The composer Leos Janacek came from Hukvaldy and made this region famous with his Lasske Dances.

Olga Szymanska
Abstract (in English) by Marie Dolanska

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012