Paměť a dějiny

5-6 2008 Aktuality česky
obálka čísla

Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, který se 1. února 2008 stal základem Ústavu pro studium totalitních režimů, vydal časopis Paměť a dějiny. Je koncipován jako popularizační čtvrtletník zaměřený na dějiny totalitních režimů ve dvacátém století na území Československa. Periodikum má 216 stran a je bohatě doplněno barevnými i černobílými fotografiemi, mnohdy naprosto unikátními a vůbec poprvé publikovanými.

Časopis je rozčleněn do řady rubrik, z nichž tou hlavní je rubrika nazvaná Studie a články. V tomto čísle je naplněna celkem pěti texty. Z dalších rubrik upozorňujeme na oddíl Struktury moci. V něm budou představeny jednotlivé organizace, které tvořily základ nacistické či komunistické represivní politiky – čtenáři zde naleznou nejen analytické studie a organizační schémata jednotlivých součástí nacistické a komunistické tajné policie, ale budou moci pohlédnout i do tváří lidí, kteří v těchto strukturách pracovali a podíleli se na represi. Další rubrika Zabaveno! bude veřejnost seznamovat s písemnostmi, jež získala tajná policie při potírání opozice, například je zabavila při domovních prohlídkách (ale budou zde publikovány i dopisy, včetně těch psaných před popravou, zadržené vězeňskou cenzurou, které mohly být adresátům odevzdány až po roce 1989). Za pozornost stojí rovněž rubrika Objektivem tajné policie, která bude přinášet unikátní fotografie pořízené příslušníky tajné policie při sledování odpůrců režimu. Časopis Paměť a dějiny přinese v každém čísle také článek věnovaný historii některého z vězeňských zařízení, kde byli během nacismu nebo komunismu popravováni či vězněni lidé, kteří se těmto režimům postavili na odpor. Další rubrikou, která chce splatit alespoň část dluhu obětem obou totalit, jsou Místa paměti. Zde budou postupně připomínány jednotlivé památníky a další pietní místa, která jsou jejich památce věnována.

V každém čísle čtenáři najdou nejen edice unikátních a dosud nepublikovaných dokumentů, ale také rozhovor s osobností, které totalitní režim osudově zasáhl do života. Konkrétním životním příběhům jsou pak věnovány dvě rubriky nazvané Proti totalitě a Pro totalitu. Jak napovídají názvy, první přinese portrét člověka, který se proti totalitě postavil, druhá životní příběh toho, který ji pomáhal udržovat.

Na konci časopisu jsou pak zařazeny drobnější rubriky, v nichž budou představovány domácí i zahraniční instituce, jejichž posláním je mapovat dějiny totalitních režimů, dále polemické a diskusní příspěvky týkající se tématu vyrovnání se s minulostí, a to nejen u nás, ale i u našich sousedů. Další z drobnějších rubrik (dostala název Zapomenutá slova) chce čtenářům připomenout slova typická pro nacistický nebo komunistický režim.

Časopis Paměť a dějiny bude také informovat o výstavách, konferencích a rovněž otiskovat recenze a anotace, a to nejen na odborné knihy, ale i beletrii, filmy a divadelní představení, které oba režimy, jak nacistický, tak komunistický, reflektují.

Součástí časopisu je také CD nosič se zvukovým záznamem vyprávění pamětníka. Portréty pamětníků a nahrávky jejich výpovědí budou pro Paměť a dějiny pravidelně připravovat redaktoři Rádia Česko, kteří se společně s občanským sdružením Post Bellum podílejí na úspěšném rozhlasovém dokumentárním cyklu Příběhy 20. stolet.

Časopis vychází v nákladu 3.000 kusů a bude distribuován především do škol a knihoven. Mohou si o něj napsat ale i jednotlivci na adresu:

Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, redakce časopisu Paměť a dějiny Havelkova 2, Praha 3, 130 00

Nebo na e-mail: pametadejiny@ustrcr.cz.

Zde je možné si časopis i osobně vyzvednout.

PhDr. Petr Koura

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012