Dvakrát Čáry bylinek

3-4 2008 Kultura česky
obálka čísla

S postupujícím jarem leckdo z nás zavítá do přírody ke "svému" stromu, ke stráni s rašícími kvítky sněženek a bledulí. Na louku, kde se postupně objevují a rozvoní "naše" bylinky. Bylinkářství má u nás tradici, ověřenou staletími. K léčivkám se sice váže řada pověr i mýtů. Ale jednotlivé byliny mají široké využití v léčitelství i v mnoha důležitých oborech, byť jsou v naší uspěchané době jejich léčivé účinky často nahrazovány různými umělými preparáty. Některé druhy z naší krajiny navíc nenávratně mizí.

Proto Národní muzeum v Praze pořádá výstavu Čarovné bylinky. Samotné botanické sbírky Přírodovědeckého muzea NM jsou velmi bohaté. Jejich základ vytvořil jeden z "otců muzea" hrabě Kašpar M. Sternberg, s jehož přispěním muzeum získalo unikátní kolekce. Například herbář hraběte Waldsteina s desítkami originálních typů flóry jihovýchodní Evropy. Množství botanických tisků i jednu z nejcennějších botanických sbírek našeho území - herbář Tadeáše Haenkeho, pocházející z jeho cesty kolem světa, především ze západního pobřeží obou Amerik a z Filipín.

Tato výstava však vznikla ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, které ji představily ve svém městě již na sklonku roku 2005. S prezentací stejnojmenné knihy je expozice součástí dvouletého česko-německého projektu, podpořeného spolkovou nadací pro životní prostředí v Osnabrücku, jehož nositelem je Středisko ochrany přírody v Neukirchu a jeho partnery Krajský úřad Libereckého kraje a zdejší muzeum. Pojetí výstavy spojuje fotografie jednotlivých druhů bylin s částí výtvarně-kresebnou, originálně objasňující původ jejich lidových názvů i historický pohled na ně. Texty odborně-botanické předkládají naučně-zábavnou formou informace a zajímavosti o dané léčivce a jejím užití v minulosti, o pověrách a magii, o jejím současném uplatnění v léčitelství a v medicíně, včetně stupně ochrany dle zákona. Výstižnými texty botaničky Marty Knauerové, spojených s originálními kresbami Atilly Vöröse, kterého "to po prvních čtyřech příbězích chytlo" a s barevnými fotografiemi Vladimíra Štěpánského je velmi zajímavou formou vystaven soubor 65 bylin našich luhů a hájů.

Při zahájení výstavy, kdy v podání Colegia Propia při barokních nástrojích zněl soprán v tématicky adekvátní árii "Země-Čtyři Živlové" od Fr. Míči, byla představena v České republice unikátní, ručně vázaná stejnojmenná publikace Čarovné bylinky. V netradičním pojetí s naprosto ojedinělou vazbou: ručně vkládanými pauzovacími papíry s informací - po vzoru starých herbářů a bylinářů. Kniha je unikátní velkým formátem i výtvarným propojením klasické barevné fotografie s autorskou kresbou a s texty (ke 150 bylinám). Protože vznikala společně s výstavou, byla vydána česky (1000 kusů) a německy (500 kusů) s kvalitou, odpovídající soudobým požadavkům. Její již zmíněná autorka dbala s ostatními na náročný překlad ze staročeštiny a citace z Mathioliho herbáře. Že se jedná o výjimečnou publikaci, svědčí i to, že v lednu tohoto roku byla přihlášena do celorepublikové soutěže "Nejkrásnější knihy České republiky". Její součástí i součástí výstavy je i malá kniha pohádek pod názvem Bylinkové povídání pro sedmero usínání, která spolu s "bylinkovými" omalovánkami (taktéž v češtině i němčině) je určena pro ekologickou výchovu v mateřinkách na české i německé straně. Tisky jsou neprodejné, neboť mají reprezentativní a výchovný účel.

Promyšlená výstava (v hlavní budově Národního muzea do 1. června 2008), která je vlastně touto knihou "rozprostřenou" na listy, je velmi zajímavá a neobvyklá. Po české prezentaci se proto představí i v Německu.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012