Bohnice pro bezdomovce

1-2 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Psychiatrická léčebna Bohnice děkuje všem, kteří projevili přání pomoci a platit regulační poplatek 60,- Kč za každý den hospitalizace pana M. Szamszeliho. (Který našel v popelnici novorozeně, zachránil ho a poté mu byla nabídnuta práce a ubytování, nicméně posléze byl hospitalizován právě v Bohnicích – pozn. redakce.)

V souvislosti, s jeho případem byla veřejnost mimo jiné upozorněna na to, že lidé nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší a jsou často duševně nemocní, nedokáží řešit svou svízelnou životní situaci a jsou bez jakéhokoliv příjmu - tyto regulační poplatky vlastně ani platit nemohou.

V PL Bohnice se léčí 65 duševně nemocných bezdomovců, kteří jsou v podobné situaci jako pan M. Szamszeli, a proto se léčebna rozhodla zřídit účet u Komerční banky, na který mohou dárci přispět na úhradu regulačních poplatků za tyto pacienty.

Číslo účtu: 16434081/0100

V. symbol.: 9140331115

Dagmar Žaludová,
tisk. mluvčí PL Bohnice
dagmar.zaludova@plbohnice.cz
Tel.: 284 016 101, 604 423 495

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012