Konečně rehabilitován!

1-2 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Již mnohokrát jsme v našem časopise psali o nespravedlivém nařčení našeho nejvýznačnějšího podnikatele Jana Antonína Bati, který převzal (a částkou mnoha milionů zaplatil) po smrti svého staršího bratra Tomáše Bati (v roce 1934) veškeré podniky ve Zlíně a rozšířil je do celého světa. Také jsme přinášeli články o zajímavých knihách, které o životě rodu Baťových byly vydány a které kromě toho, že připomínají zločinnost nacistické a komunistické zvůle, jsou velice poučnou procházkou českými dějinami posledních dvou století.

První kniha po roce 1989 – velmi informativní a dokumentární – vyšla v nakladatelství Lípa s názvem Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše. Napsal ji Miroslav Ivanov.

Několik dalších knih na toto téma - ale každou jinak zajímavou – vydal Marek Belza. A ten nám také přeposlal dopis od šťastné Baťovy rodiny:

Para: Marek Belza
Data: 30.11.2007
Assunto: Agradecimento aos
signatários

Milí poátelé, My, potomci Jana Antonína Bati, chceme se s Vámi podělit o naši radost a poděkovat Vám z hloubky našich srdcí za projev zájmu každého z Vás ve prospěch úsilí, které nakonec úspěšně dosáhlo "Spravedlnosti pro Jana Baťu" v jeho vlasti.

Cítíme se velice poctěni tím, že jsme mohli počítat s účastí každého z Vás při podpisu petice ve propěch Jana Bati a věříme, že to byl jeden z důvodů jeho konečné rehabilitace před spravedlností v Praze, potvrzené státním zástupcem, která vrátila jemu a nám, jeho potomkům, čestné jméno Baťovy rodiny po 60 letech platnosti nespravedlivého a nepochopitelného rozsudku.

Přejeme Vám všem šťastné a veselé Vánoce a překrásný nový rok v jistotě, že rodina Jana Bati dnes může v České republice počítat ze stovkami nových přátel.

Požehnej Vám Pán Bůh.

Jménem celé rodiny Jana Antonína Bati jeho dcery: Edita Batova de Oliveira Jena Batova Mitrovic

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012