Neratov

1-2 2008 Kultura česky
obálka čísla

Místní část Bartošovic v Orlických horách na samých hranicích s Polskem, ožívá. V neděli 6. ledna 2008, v obnovovaném poutním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Neratově vystoupily mužský pěvecký sbor Litomyšl, Sbor paní a dívek Litomyšl a Litomyšlský symfonický orchestru. Společně provedly Rybovu mši Hej, Mistře.

Tento tříkrálový koncert, jak pevně doufá Ludvík Klimeš ze Sdružení Neratov, se stane v obnovovaném svatostánku krásnou tradicí. "Jsme velmi vděční pěveckým sborům a orchestru, že i přes velkou nepřízeň počasí dorazily a k radosti všech brilantně předvedly tu "naši" Rybovu mši, kterou máme všichni tak rádi. Velký obdiv patří také všem, kteří k nám přijeli jako diváci. Přes veškerá varování ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s nepříznivým počasím se do Neratova vydali a věříme, že nelitují. Mezi nimi přes Šerlich přijela i senátorka Václava Domšová, která je velkou příznivkyní Neratova a jejíž přítomnost je pro nás vždy povzbuzením. Součástí koncertu byla i tříkrálová sbírka, zaměřená na nákup zdravotního zařízení pro půjčovnu u Oblastní charity v Letohradě. Všem, kteří přispěli jak při koncertě, tak i při návštěvě Tří králů v Neratově, Podlesí a Bartošovicích v Orlických horách, patří velký dík," dodal.

Do tohoto barokního poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, poškozeného koncem 2. světové války a doničeného za komunistického režimu, přicházely dříve tisíce poutníků a např. jen z kladské strany věřící ze 17 vesnic. Tento svatostánek z let 1723 – 33 byl po stránce architektonické představitelem radikálního baroka ve vesnickém prostředí a v době svého největšího rozkvětu se stal významným poutním místem a projevem duchovního života farnosti a okolí.

Josef Krám

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012