Časopis ČAS - Přináší projevy, informace o událostech a přehled všech nositelů řádu TGM od roku 1995

1-2 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Masarykovo demokratické hnutí ve svém 80. čísle ČASu velmi podrobně informuje o všech aktivitách a akcích v souvislosti 70. výročí úmrtí TGM. Přináší například plné znění projevu prezidenta V. Klause pod titulkem Moderní dodnes inspirující politik a státník, do Prahy přivezl pozdrav Masarykových Hustopečí jejich starosta Luboš Kuchyňka, na slavnostním zasedání v Lánech hovořily mj. historičky z Ústavu TGM Eva Broklová a Marie L. Neudorflová.

Pozoruhodné a dodnes vysoce aktuální je štědrovečerní poselství, pronesené před 70 lety v Čs. rozhlasu. Tehdy na výzvu Karla Čapka a vynálezce Františka Křižíka odpověděli jasnozřivě svým poselstvím ohroženému českému národu, ale i celé Evropě velký myslitel Rábindranáth Thákur (1861 – 1941) a světoznámý fyzik Albert Einstein (1879 – 1955).

ČAS přináší dokumenty o udělování Řádu TGM a o všech jeho nositelích od roku 1995. Zároveň sděluje svým čtenářům personální změnu v řízení časopisu. Vedoucí redaktor Jaromír Hořec (*1921) požádal o uvolnění z této funkce, kterou po něm převzal redaktor Miroslav Sígl (*1926). Jejich životopisy jsou v tomto čísle otištěny. (r)

Zprávu podává MDH – redakce ČASu, e-mail: miroslav.sigl@seznam.cz, www: miroslav.sigl.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012