Ryba po moravsku

1-2 2008 Kultura česky
obálka čísla

Příjemné překvapení čekalo posluchače v sobotu odpoledne 8. prosince 2007 na adventním setkání členů Matice české a Společnosti Bedřicha Smetany v přednáškové síni Národního muzea v Praze. Můžete si myslet, jaképak překvapení dnes a ještě k tomu v předvánočním shonu. Ale nechte být, jen počkejte. Mezi milovníky hudby a hudební znalce přijel profesor PhDr. Jan Trojan, CSc., z Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, doprovázený pedagogem Mgr. Zdeňkem Smiřickým, aby je potěšil zajímavostmi a novinkami z hudebního života.

V úvodu hudebního podvečera seznámil pan profesor publikum s osobností zapomenutého moravského skladatele 18. století Josefa Schreiera (1718 - ?), s jeho životem a bohatým hudebním odkazem a s jeho "znovunalezením". Následovala ukázka z jeho drobné tvorby pastorel v provedení sopranistky Mgr. Marcely Hofmanové z Bystřice pod Hostýnem, kterou na klavír doprovázela profesorka Hudební konzervatoře v Kroměříži Zuzana Outratová. Publikum výkon obou umělkyň odměňovalo potleskem...

To hlavní pak přišlo po přestávce.

Hovořit Čechům o životě a díle autora českého hudebního klenotu – České mše vánoční "Hej mistře", Jakuba Jana Ryby, by bylo jako nosit dříví do lesa.

Ale nečekaný trumf, obsáhlá informace o "MORAVSKÉM RYBOVI", to byla i pro odborníky velmi zajímavá zpráva. Všichni napjatě sledovali vyprávění o hudebním životě výrazného skladatele osmnáctého století a objevitelské cestě prof. Trojana k dochovaným zlomkům díla moravského kantora, který světlo světa spatřil v malé obci Dřevohostice u Přerova a léta jako kantor působil v Bílovicích u Uherského Hradiště. J. Schreier jako řada jiných kantorů té doby, komponoval hudbu světskou,dokonce i několik oper v hanáckém nářečí, především hudbu chrámovou.

K našemu překvapení se zlomky opisů některých jeho děl na několika místech Moravy, ba i Slovenska dochovaly, a postupně se daří připravovat je k uvedení.

Vrcholem a doslova životním dílem rozsáhlé tvorby J. Schreiera je česká (vlastně moravská) mše vánoční "MISSA PASTORALIS in C BOEMICA" Ale jak už to bývá, časem toto dílo zapadlo do zapomnění a vánoční kouzlo dnes jako na kolovrátku podmalovává pouze vánoční mše Rybova.". Je to hudba krásná, kdo by ji neznal.

Jenže je ji už slyšet všude a příliš často... A přitom, jak se ukázalo, není jediná.

Málem bez dechu naslouchalo početné auditorium v Národním muzeu (amatérský) záznam novodobého nastudování a uvedení tohoto barokního skvostu. Vůbec se nedivíme, že sklidilo tak velký úspěch při novodobé premiéře 25. prosince 2002 v chrámu sv. Michala v Olomouci, či hned 26. prosince v chrámu sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, a pak také 28. prosince 2002 na "domácí" půdě v chrámu sv. Havla v Dřevohosticích, v provedení pěveckého sboru "Collegium vocale" Olomouc a s hudebníky Moravské filharmonie Olomouc.

Snad ještě úspěšnější bylo provedení této vánoční mše smíšeným sborem z Uničova za doprovodu smyčcového orchestru Hudební školy v Uničově, neboť v neděli 18. prosince roku 2004 zazněla tato mše v chrámu sv. Karla Boromejského ve Vídni, kam byli Uničovští pozváni Vlasteneckou omladinou – Orel III.

Ale bylo možno ji slyšet také u nás. Dne 21. prosince 2007 byla MISSA PASTORALIS in C BOEMICA uvedena na profesionální úrovni Filharmonií ve Zlíně. Škoda jen, že si toto líbezné dílko Josefa Schreiera u nás zatím nelze koupit na žádném nosiči. A taková je to krása! Pro vážné zájemce je možno doporučit knihu Jana Trojana: Josef Schreier (1718 - ?) s podtitulem – Podivuhodné osudy života a díla zapomenutého moravského skladatele a kantora, vydanou nakladatelstvím VOTOBIA 2005 (e-mail: votobia@ telecom.cz)

Kniha je nejen zasvěcenou výpovědí o skladateli a jeho tvorbě, ale také dokladem o náročném badatelském úsilí autorově. Je potěšitelné, že profesor Trojan ve svém úsilí nepolevuje.Třeba nás znovu příjemně překvapí.

Mgr. Olga Rohelová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012