90 let našeho skautingu II

2 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    Náš milý čtenář Jerry Jirák z Chicaga nám mj. napsal: V čísle 8 na straně 17 je článek 90 let našeho skautingu, který je moc stručný a neúplný. Pan Svojsík by si zasloužil něco delšího a úplného. Já sám jsem byl skautem a zúčastnil jsem se Svojsíkova pohřbu. Možná v budoucnu byste mohli vytvořit nějaký delší článek o čs. skautingu a představit další spolupracovníky. Velena Fanderlíka, Vlastu Koseovou, dr. Rudolfa Plajnera a mnoho dalších.
    Děkujeme za dobrou připomínku a budeme se snažit tento nápad realizovat. Myslíme si, že by kromě bádání v knihách o skautingu, což je zatím první malý krůček a velmi náročný na čas je další a to je najít dobré autory, kteří dovedou čtivě napsat. To také není snadné. Myslíme si, že by byly zajímavé i osobní zkušenosti a zážitky skautů. Mohli by nám napsat o tom, kteří skautší vedoucí je ovlivnili, co si ze skautingu zachovali pro další doby, co je na něm přitažlivého ještě dnes apod. Otázkám i odpovědím, nápadům se meze nekladou. (Před pár dny nám slíbila vypovědět své zkušenosti dodnes hrdá skautka, bývalá předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová.) Uvítáme ,,skautské" dopisy z celého světa. Dnes přinášíme (po dvojčísle 11/12 s článkem o A. B. Svojsíkovi) další z článků Vladimíra Janíka -- Dana, člena Foglarovy Pražské dvojky.

    Zakladatel našeho skautingu prof. A. B. Svojsík uspořádal první skautský tábor v červenci r. 1912 ve Vorlovském polesí u Bratroňova na Českomoravské vysočině nedaleko hradu Lipnice. Účastníci šli na tábor pěšky, veškerý táborový inventář vezli na dvoukolovém vozíku. Vzdálenost 120 km si rozdělili na denní úseky 25 až 28 km. Na tábořišti postavili velký zvonový stan, čtyři menší stany, kuchyň s poličkami, sklep a jednoduchou chatu z větví a chvojí.
    Kromě prací na výstavbě tábora se cvičili v orientaci, signalizaci, pozorování a stopování. Poznávali hlavní zásady zdravovědy a první pomoci, hráli polní hry a sportovali.
    Tábora se zúčastnilo 15 chlapců ve věku od 11 do 16 let z různých českých měst a různých společenských vrstev.
    Čeští skauti měli již tehdy svůj slib a zákon. O slibu píše Svojsík: "Když nováček prokázal, že zná povinnosti junáka a příkazy pro pobyt v přírodě, slibuje na svou čest, že se přičiní, aby řádně plnil povinnosti junáků i své vlastní a že bude při každé příležitosti ku pomoci svým bližním."
    Junácký zákon měl tehdy následující body:
    1. Skautovo slovo je svaté.
    2. Skaut jest v pravém smyslu loajální.
    3. Skaut zná povinnost svou být užitečným a pomáhati bližnímu.
    4. Skaut jest přítelem člověka dobré vůle a bratrem každého skauta.
    5. Skaut jest ochotný a úslužný.
    6. Skaut jest přítel zvířat.
    7. Skaut jest poslušný.
    8. Skaut jest vlídný a usměvavý.
    9. Skaut jest hospodárný a šetrný.
    10.Skaut jest čistý v myšlení, slovech a skutcích.


Z Kroniky čs. skautského hnutí
od B. Břečky. Vybral Vladimír Janík-Dan

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012