K jednáním o umístění radarové základny na území ČR

11-12 2007 Aktuality česky
obálka čísla

Stanovisko Demokratického klubu č. 36

V současné době probíhají na mezinárodní i vnitrostátní úrovni jednání o možnosti umístění radarové základny USA. Považujeme tento krok spolu se zřízením základny pro tzv. antirakety, s nímž se uvažuje v Polsku, za logickou reakci demokratického světa na globální jaderné hrozby, které přicházejí zejména z Íránu a Severní Koreje a které mohou vznikat i v dalších zemích, jež podporují terorismus nebo kde by se mohli teroristé chopit vlády. Nesporná rizika této akce považujeme za vyvážená tím, že připravenost na případný útok výrazně snižuje nebezpečí, že k němu dojde. V dějinách došlo k útočným válkám vždy v případech, kdy obranná síla oběti agrese nebyla dostatečně přesvědčivá.

Souhlasíme s návrhy, aby se tato akce stala agendou celé Severoatlantické aliance, jejíž jsme členem. Nedoporučujeme však klást jejich realizaci jako podmínku, zejména pro případ, že by tím vznikalo nebezpečí z prodlení. Navíc se domníváme, že bilaterální smlouvy mezi jednotlivými členy Aliance toto společenství posilují. Za zcela oprávněné považujeme požadavky, aby vláda vysvětlila obyvatelstvu veškeré politické, právní, technické, zdravotní a další otázky, které by byly s radarovou základnou spojeny. Pokud však jde o požadavek uspořádat o této věci referendum, jsme toho názoru, že problém zřízení radaru je součástí bezpečnosti státu a nepatří mezi ty, které by se měly stát předmětem referenda. Žádáme proto, aby příslušné rozhodnutí přijaly vláda a Parlament ČR.

Praha, 11. 6. 2007

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012