Hnutí za přímou demokracii se nedá zastavit

1 2002 Ostatní česky
obálka čísla

    Ve dnech 16. -- 18. listopadu 2001 se konala v pražském hotelu Paulíny druhá konference evropské sítě iniciativ za přímou demokracii (dále PD) -- NDDIE. Podobně jako při první konferenci (Mnichov 2000) se v Praze sešlo asi padesát účastníků z šestnácti evropských zemí. Jedním z bodů programu byly zprávy ze čtyř z nich -- ČR, Itálie, Holandsko a Německo. O situaci v ČR promluvil dr. Milan Valach, mluvčí české organizace HzPD, a ing. Theo Formánek, bývalý člen vedení US. Zpráva dr. Valacha byla pesimistická. Řekl, že jako vyučující na univerzitě diskutoval se stovkami mladých lidí ve věku 20 -- 25 let, ale téměř nikdo z nich se
    o PD nezajímal. Ing. Formánek řekl, že podle jeho zkušeností jsou prakticky všichni čeští politici morálně zkorumpováni. Shledal propastný rozdíl mezi českou politickou kulturou a kulturou Švýcarska, kde v době komunismu dlouho žil.
    S nezájmem mladých Čechů ostře kontrastuje situace v Itálii, kde existuje silná mládežnická organizace za PD, která už postavila do různých voleb stovky vlastních kandidátů: PD je silně na postupu i v Holandsku. Nejsilnější PD organizace je v Německu. Německá organizace Mehr Demokratie má placené zaměstnance, pobočky ve všech velkých městech a je schopna sehnat podpisy statisíců občanů. Téměř ve všech zemích je hlavním problémem nedostatek financí a bojkot ze strany médií. Jsou tu však výjimky.
    V Německu a Holandsku je peněz dost. Holandský reprezentant dokonce prohlásil, že jich mají až příliš, což vede ke "zlenivění". (Navrhl jsem mu, že bychom jim s tímto problémem pomohli, k čemuž se nevyjádřil.) Dobrý přístup do médií mají ve Španělsku, kde mnoho členů jejich organizace "Motivados" jsou žurnalisté.
    Pro ČR je pozitivní, že HzPD začalo spolupracovat s ;Humanistickou aliancí, českou sekcí celosvětového humanistického hnutí. Další pozitivní fakt je, že jsme se dozvěděli o organizaci "Otevřená iniciativa", která sbírá v ;pražských ulicích podpisy na podporu prakticky stejného programu, jaký má HzPD. Od března prý už sebrali přes 4 000 podpisů. Nabídli jsme jim spolupráci. Zatím nevíme, budou-li mít zájem.


Jiří Polák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012