O autorovi

1 2002 Ostatní česky
obálka čísla

    Zdeněk Pokorný je nový autor, který vás bude provázet krásami tohoto světa celý rok 2002.
    Narodil se v minulém století v ;Kolíně nad Labem. Jistě ho ovlivnila líbezná polabská krajina svými dalekými obzory a dodnes se tam rád vrací. Jeho život nebyl lehký jako ostatně život každého, kdo se narodil v době před 2. světovou válkou a prožil nejkrásnější léta ve střední Evropě postižené diktaturou nacismu a poté proletariátu. Narodil se v krásném barokním domě na kolínském náměstí v rodině lékárníka, jeho strýcem byl Otakar Štorch-Marien, který mezi válkami vydával ony krásné knihy nakladatelství Aventinum.
    Po maturitě v roce 1951 pro nevhodný původ samozřejmě nemohl jít na vysokou školu. Tři roky pracoval jako revolverář v n. p.Frigera Kolín. Mezitím jeho otce postihly čtyři infarkty a rodina byla vyhnána z bytu i domu. V roce 1953 se dostal na vysokou školu, kterou ukončil jako promovaný pedagog a dostal umístěnku do České Lípy. Jeho hluboký zájem o historii ho přivedl k práci konzervátora Památkové péče a ke členství v Památkové komisi, ovšem jenom do r. 1970. Kromě působení ve škole stihl organizovat řadu kombinovaných pořad, přednášek a setkání s významnými osobnostmi -- za všechny: s F. Filipovským, L. Munzarem, Fr. Nepilem a dalšími. Do konce r. 2001 téměř 2000 akcí. Na gymnáziu vedl Kruh přátel umění, s nímž podnikl řadu tematických zájezdů po vlasti i cizině. V letech 1989-90 se angažoval v OF. Mezi léty 1990-97 byl zvolen starostou České Lípy, kde se snažil o regeneraci a rekonstrukci města ve všech směrech včetně obnovy a zachování secesních měšťanských domů.
    Činnost bývalého pana starosty je na České Lípě opravdu vidět. Je radost oživlé a zkrásnělé město navštívit. Dodnes je Z. Pokorný členem řady městských komisí a neustává ve své osvětové činností a do ní patří i poetický cyklus Hledání krás tohoto světa a právě fotografie a texty o tomto hledání vás budou provázet na stránkách časopisu celý rok 2002. Okouzlení krajinou svého působiště vyjádřil v knize Intimní Českolipsko. Velkou oporou a inspirací jeho života byla na počátku maminka a strýc Otokar a později manželka, se kterou vychovali tři děti, dva syny a dceru, a těší se z vnoučat. Sami poznáte, že jeho citlivá povaha historika, básníka, publicisty a kantora není lhostejná k osudům naší země. Takoví lidé jako Z. Pokorný jsou solí této země.


Jana Volfová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012