V Dobrušce opět s češtinou

1 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    V dnešních dnech by žádný z ;našich krajanů, kteří absolvovali některý z předcházejících jedenácti dobrušských letních jazykových kurzů českého jazyka, Dobrušku ani nepoznal. Ta nyní leží pod vysokou sněhovou pokrývkou a všechno je tu nádherně bílé. Snad i na známých Ladových obrázcích je sněhu méně, než je ho nyní u nás.
    A bude tu ležet ještě hodně dlouho, až do pozdního jara, kdy nám konec panování paní Zimy ohlásí veliké koberce bledulek, které rozkvetou téměř ve všech údolích blízkých Orlických hor. To nám ale nic nebrání v tom, abychom už nyní usilovně nepřemýšleli a neplánovali organizaci dalšího -- dvanáctého ročníku tohoto jazykového kurzu pro naše krajany žijící v zahraničí. A ta hromada krásných vánočních blahopřání se slovy díků za kurz od našich absolventů, která leží na mém stole, nás k tomu dokonce zavazuje.
    Jistě některé z vás zajímá, jaký byl ten minulý kurz, který měl název "U nás jako v pohádce", jací lidé na něj přijeli a které novinky byly zařazeny do jeho činnosti.
    Všichni, kteří i tentokrát přijeli, měli veliký zájem o výuku češtiny a neutuchající elán, se kterým se zapojovali do všech mimoškolních aktivit. Musím říci, že opět všichni bez rozdílu věku vytvořili velice dobrou partu, a tak prožili docela zajímavý měsíc svého života.
    Snad největší novinkou minulého kurzu byl počet účastníků. O náš jazykový kurz je stoupající zájem, a proto vláda v prosinci roku 2000 přijala usnesení, že stipendium nezíská pouze 40 krajanů, ale že se jejich počet trvale zvedne na 60. A proto jsme hned v následujícím roce 2001 ve studijním středisku Univerzity Karlovy v Dobrušce doopravdy uvítali 60 krajanů z 25 států 4 kontinentů, kteří získali toto jednoměsíční stipendium vlády ČR ke studiu českého jazyka a kteří se tak bez ohledu na svůj věk stali alespoň na krátký čas zase studenty. A věřte nám, že jsme se opět přesvědčili, že při dobrém zdraví ani věk nad sedmdesát let není překážkou a neznamená ani horší studijní výsledky či vyřazení z mimoškolních aktivit.
    Získání stipendia znamená, že celý pobyt v Dobrušce (tj. výuka, ubytování, stravování i všechny mimoškolní akce), je zdarma. A věřte mi, že jsme měli doopravdy velkou radost, protože letos poprvé v historii všech kurzů nezůstalo žádné stipendijní místo volné. Přijeli doopravdy všichni. Navíc přijelo i několik samoplátců z Austrálie, Bulharska, Chorvatska a USA, takže na všechny výlety, kterých bylo tradičně zase hodně, jsme už museli jezdit dvěma autobusy.
    Další příjemnou novinkou bylo ubytování. Téměř celá budova studijního střediska prošla rozsáhlou rekonstrukcí, takže nyní nabízí velice pohodlné ubytování v nově vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením, tj. s WC a koupelnou.
    Počet tříd stoupl ze tří na pět. I to je pro studenty velice příjemná změna, protože mohou být přesněji podle svých jazykových znalostí do nich rozděleni. Protože stoupá zájem úplných začátečníků, byly pro ně dokonce letos otevřeny dvě třídy.
    Do programu byla nově zařazena, vedle již tradiční soutěže ve zpěvu českých písní, také soutěž ve znalosti českého jazyka a v dramatických divadelních výstupech. Poprvé jsme také zorganizovali večery jednotlivých národů, při kterých nám studenti svým vyprávěním i ukázkami věcí (mapy, pohlednice, knihy, typické oblečení i výrobky atp.) přiblížili svou zemi a život v ní.
    Profesor Trunec založil pěvecký soubor, který si hravě čtyřhlasně poradil nejen s českými písněmi, ale i s některými áriemi z českých oper. Však také pěvecké výkony Iriny Třeťjakové z ruského Novosibirska, manželů Supikových a Dolores Very Gentes z Baltimoru v ;USA anebo Blaženky Boček z Bosny a Hercegoviny byly obdivuhodné. Byl to doopravdy nejen rozesmátý, ale i hodně rozezpívaný kurz.
    Do programu jsme letos poprvé zařadili i grilování vepře jako odměnu za vynikající výkony při lesní brigádě. Však peníze, které jsme vydělali, už udělaly radost některým opuštěným dětem.
    Letos jsme se také zúčastnili divadelního představení francouzské hudební komedie Zvonokosy, kterou s velikým elánem a na vysoké divadelní i pěvecké výši zahrál dobrušský divadelní soubor.
    S autorem dvou knih pohádek z Orlických hor dr. Josefem Lukáškem jsme strávili nejen příjemný večer v ;našem studijním středisku na besedě o jeho pohádkách, které jsme si pilně během celého kurzu četli, ale prožili jsme i jedno celé odpoledne u něho na chalupě v Orlických horách. Zde nejen jeho vyprávění pokračovalo, ale všichni krajané si mohli na jeho zahradě opéci vuřty a do sytosti si při kytaře zazpívat.
    Pilně jsme pokračovali i ve vydávání vlastních krajanských novin s názvem Listy z Dobrušky. Letos se nám podařilo vydat čtyři čísla a bylo v nich díky Michalu Tlapovi ze Švýcarska 33 krásných fotografií. Vedle mého pravidelného úvodníku, rubriky Vzkazy a pozdravy (od bývalých absolventů) a různých informací (program činnosti, přehled narozenin účastníků kurzu, inzerátů apod.) z ;velké části tvořila jejich obsah rubrika Listy z kroniky. Určení studenti vždy totiž popsali každý den, a tak si všichni účastníci odvezli domů celou kroniku -- podrobný přehled činnosti kurzu uveřejněný v ;našich novinách.
    Samozřejmě, že jsme do programu zařadili i všechno to, co se účastníkům minulých kurzů líbilo -- celodenní i půldenní výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, vycházky okolo Dobrušky, horské túry s přechodem přes Velkou Deštnou i s prohlídkou historického bunkrového opevnění naší hranice, koupání v různých koupalištích, besedy o české literatuře a historii české země, návštěvu Prahy i koncertu v Lázních Velichovky, účast na mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci a mnoho dalších a dalších aktivit. Při našem kurzu se totiž neodpočívá, na to tu vůbec není čas, protože chceme našim krajanům nabídnout vedle výuky češtiny i možnost se co nejdůkladněji seznámit se životem v České republice.
    A co chystáme na příští kurz, který se bude jmenovat "Od vesnice k vesnici, od města k městu"? Jak sám již název napovídá, tak to bude hlavně hodně cestování a poznávání života u nás. Chtěli bychom se také ale i více věnovat vlastní dramatické tvorbě, a to při výuce i mimo ni.
    Jste smutní, že sice máte možnost si sami kurz zaplatit, ale že nemáte čtyři týdny volného času, abyste se mohli zúčastnit celého jazykového kurzu? Ani vy si z toho nic nedělejte, protože pro samoplátce přinášíme novinky i v naší organizaci, které platí od roku 2002. Je to možnost:
    a) zúčastnit se našeho kurzu i pouze jeden, dva nebo tři týdny (s nástupem vždy v některou sobotu nebo v neděli). Jenom začátečníci musí svůj pobyt u nás začít se začátkem celého kurzu, což bude v pátek dne 26. července 2002, protože je už pak dodatečně nemůžeme zařadit do třídy, kde už studenti začali studovat (u ostatních to ale problém není)
    b) zaplatit si jenom vyučování na libovolně dlouhou dobu bez mimoškolní činnosti, tzn. nezapojovat se do mimoškolní činnosti (víkendových výletů, koncertů apod.)
    c) zaplatit si jenom mimoškolní činnost, která je pro studenty připravena na každý den, bez účasti na vyučování (v jeho době bude mít volný čas na vlastní činnost).
    Že se právě nyní někdo z vaší rodiny anebo přátel rozhodl zúčastnit se našeho kurzu a nevíte jak postupovat? Žádný problém. Kdo má zájem o získání stipendia, obrátí se na svou krajanskou organizaci anebo na náš zastupitelský úřad a vyzvedne si přihlášku a vyplněnou ji odevzdá krajanské organizaci, která účast musí doporučit. Ta přihlášku pošle prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu do České republiky na oddělení pro kulturní a krajanské vztahy Ministerstva zahraničních věcí. Zde se sejde začátkem května výběrová komise, která vybere 60 účastníků a několik náhradníků (vždycky někdo z vybraných nemůže přijet). Přihlášení je omezeno pouze dolní věkovou hranicí, tj. 18 lety (mladší může přijet pouze v doprovodu dospělé osoby). Účastníci musí mít také dobrý zdravotní stav.
    Samoplátci se přihlásí přímo u ředitele studijního střediska UK v Dobrušce Karla Cejnara, který vám sdělí podrobnější informace nejen o kurzu, ale i o cenách pro různé typy pobytu (+420 443 623001, + 420 443 623247 (i fax), e-mailová adresa: ukdobruska@dka.cz. Zálohu na kurz je nutné zaplatit do 1. června 2002.
    A co říci na závěr? Jsme šťastni, že se naši krajané na dobrušském jazykovém kurzu cítí dobře, že hodně poznají z naší minulosti i současného života a že zde navážou nová a mnohdy velmi pevná přátelství. Jsme rádi, že se jim nikdy nechce loučit a že odjíždějí domů se slzami v očích a s přáním vrátit se ve svém srdci.
    Na všechny krajany, kteří přijedou na náš dvanáctý jazykový kurz, se už doopravdy těší


vedoucí kurzu Alena Obstová
se všemi svými pedagogy

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012