Velké výročí

7-8 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Duše české komunity kolem San Franciského zalivu, Edmund a Jiřina Teyrovských, oslavili v červnu šedesát let ode dne, kdy si vzájemně řekli "Ano" v chrámu Svatého Jiří na Pražském Hradě

Těch šedesát let je vedlo z poúnorového Československa přes Německo do Austrálie a posléze na pacifické pobřeží Spojených států. Tady vybudovali úspěšný business, vychovali dvě dcery, postavili dům a uvítali na svět pět vnuků. Edmund přitom ještě stačil po večerech skončit universitní studia ekonomie jako nejlepší ve svém ročníku.

Přes těžké začátky a léta tvrdé práce si Edmund zachoval svůj skvělý humor a lásku k české historii a Jiřinka neutuchající energii, šarm a talent shromažďovat kolem sebe krajany i daleko od domova. Kolem nich se vždycky točil český společenský život, ať je to večer českého zpěvu, piknik u jezera nebo jiné české a sokolské akce. Výroční party, kterou uspořádali ve Stanfordském universitním klubu, byla velkým shromážděním Čechů ze severní Kalifornie. Přišli jsme popřát dvojici skvělých, optimistických a schopných osobností, na které pořád ještě platí označení "v nejlepších letech". Budeme dlouho vzpomínat na tanec, zpěv a přípitky a na Jiřinčina slova: "Byli jsme tu tak sami, když jsme přijeli, a podívejte se, kolik dnes máme přátel."

Edmund a Jiřina Teyrovských si své přátele zaslouží a jejich jménem jim přeji všecko nejlepší do dalších let a ještě hodně výročí.

Želmíra Živná

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012