Dienstbier?

7-8 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla (Malá poznámka po uzávěrce)

Moje babička Tonička měla jenom čtyři měšťanky. Psala ve škole na tabulku křídou. Tahle věta je dnes asi pro děti zcela nesrozumitelná... a možná nejen pro děti. Tím se ale nyní nemíním hluboce zaobírat. Chci jen říci, že neměla vzdělání ve smyslu současných představ. A přesto byla nejmoudřejší člověk, kterého jsem měla možnost potkat. Také se tomu říká zdravý selský rozum. Prostě myslíte hlavou a srdcem dohromady. Pak to funguje.

Se svou milovanou babičkou jsem se mohla bavit o čemkoli. Přestože neměla televizi, nechtěla ji a měla pravdu, rozmlouvaly jsme spolu nejen o rodině, ve které byla šéfem a na všechny problémy měla rady, ale i o letech do vesmíru, náboženství, reinkarnaci a mnoha dalších tématech. Umřela v roce 1981, v devadesáti letech.

Asi za deset let, kdy jsem už vydávala tento časopis a měla jsem jednou v rádiu rozhovor na téma vydávání časopisu v kuchyni, zazvonil u dveří zvonek. Přišla sedmdesátiletá paní Helenka Kováříková a řekla, že slyšela ten rozhovor a že by mi chtěla dělat sekretářku. A to nikoliv za mzdu, ale za úsměv.

Paní Helenka ke mně chodí dodnes. Přes čtyři stěhování redakce, přes všechny finanční a jiné problémy... a já dám na její moudrost. Vždycky, když si nevím rady jaký názor zaujmout a to jak v osobním životě tak v politice, zeptám se jí. V klidu se nadechne a dá mi upřímnou odpověď, které naprosto věřím. Ať se to týká "vyhnání" Němců v roce 1946, Masaryka, Beneše či současné situace. Zeptala jsem se jí například co si myslí o kandidatuře Jiřího Dienstbiera na prezidenta. "Nevěřím mu," řekla. A já k tomu dodávám: ty všechny úvahy, zda-li byl komunistou, jak dlouho a proč jsou zbytečné. Je to člověk asi milý, charizmatický, ale prostě tím komunistou byl a jak se říká, bývalý komunista je jako bývalý černoch. To prostě nesmažete. A že tam vstupoval v padesátých létech, kdy komunisté vraždili a zavírali nevinné lidi? To nevěděl? Nevěřím, nechtěl to vědět...

-ES

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012