Čechy Krásné

7-8 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

V západoevropských kronikách se dočítáme, že Slované kočovali po celé Evropě staletí před příchodem Čechů do české kotliny. Čteme, že byli spojenci Avarů, což nemusí být pravda. Kdo byli tito lidé, kteří zanechali tak hluboké stopy v historii Evropy?

V jiných pramenech čteme, že Chorvati založili říši v dnešním Polsku s hlavním městem Krakov, usadili se podél západní větve obchodní cesty (Hedvábné cesty). Polabští Srbové se usadili v dnešním horním Sasku podél severní obchodní cesty, jejich sídliště sahalo hluboko do Čech. Chorváti jsou původem z východní části Persie, Srbové pocházejí ze západní části Persie. Oba národy se na svých cestách spojily se Slovany, na jejichž územích se dočasně usadily, přijaly slovanský jazyk, ponechaly si svoje jméno a mnohé zvyky.

Eventuálně, některé skupiny táhly na jih, na Balkán, na území byzantské říše, kde hledaly ochranu před Avary.

Vliv Chorvatů je ještě dodnes vidět na erbu Moravy, tj. pozadím erbu je šachovnice, stejně jako prapor dnešního Chorvatska.

Ve "Starých pověstech českých" čteme, že vojvodové Čech a Lech na své cestě na západ procházeli územím obydleným národy, které mluvily jejich jazykem a byli k nim přátelští. Jejich cesta musela být usnadněna tím, že sledovali obchodní cestu až do Čech. Tam našli území velmi řídce osídlené mezi územím Srbů na západě a Chorvatů na východě, a tam se usadili. Vidíme, že ústní tradice je potvrzena dokumenty z cizích zdrojů.

Ve "Starých pověstech českých" čteme, že vojvodové Čech a Lech na své cestě na západ procházeli územím obydleným národy, které mluvily jejich jazykem a byli k nim přátelští. Jejich cesta musela být usnadněna tím, že sledovali obchodní cestu až do Čech. Tam našli území velmi řídce osídlené mezi územím Srbů na západě a Chorvatů na východě, a tam se usadili. Vidíme, že ústní tradice je potvrzena dokumenty z cizích zdrojů.

Karel Veliký je easto nazýván Otcem Evropy

Odsud plyne jasné vysvětlení, proč Němci považovali a mnohdy ještě považují za své vlastnictví Čechy, Moravu a Slezsko, od doby Karla Velikého, jenom proto, že tito Slované byli přinuceni platit mu poplatky.

Joseph Slovacek
Oregon
USA

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012